ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

19.11.2001 р. N 09/09-5356-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     До вiдома та використання в роботi направляємо Постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.10.2001 N 1429 "Про здiйснення екологiчного контролю у зонi дiяльностi митниць призначення та вiдправлення".

     Постанова набрала чинностi з моменту опублiкування в газетi "Урядовий кур'єр" вiд 07.11.2001 N 205.

     Додаток: на 5 арк.

Заступник начальника Управлiння органiзацiї митного контролю I.Г.Ляденко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.