Документ скасований: Постанова КМУ № 1184 від 30.12.2015

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 29 листопада 2001 р. N 1599


Про затвердження опису та правил застосування нацiонального знака вiдповiдностi

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 11 травня 2006 року N 632,
вiд 9 лютого 2011 року N 86,
вiд 18 червня 2012 року N 708,
вiд 6 серпня 2014 року N 312

     Вiдповiдно до частини першої статтi 33 Закону України "Про стандарти, технiчнi регламенти та процедури оцiнки вiдповiдностi" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

(вступна частина iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.05.2006р. N 632)

     Затвердити опис та правила застосування нацiонального знака вiдповiдностi (додаються).

Прем'єр-мiнiстр України А.КIНАХ

Iнд. 28

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 29 листопада 2001 р. N 1599

ОПИС
нацiонального знака вiдповiдностi

     Нацiональний знак вiдповiдностi (далi - знак вiдповiдностi) має форму незамкненого з правого боку основного кола, усерединi якого вмiщено стилiзоване зображення трилисника.

     Три (середня i двi бiчнi) вершини трилисника (з внутрiшнiми кутами 30 градусiв) розмiщено у верхнiй частинi уявного вписаного кола з радiусом, що становить 0,7 радiуса основного кола, а четверту (з внутрiшнiм кутом 80 градусiв) - у нижнiй частинi. Середня вершина є верхньою точкою уявного вписаного кола, двi бiчнi - розмiщенi симетрично пiд кутом 15 градусiв до горизонтальної лiнiї, яка проходить через його центр. Четверта (нижня) вершина знаходиться на вiдстанi 0,6 радiуса основного кола на вертикальнiй лiнiї, що проходить через його центр.

     На серединi прямої, яка з'єднує центр кола з нижньою вершиною, знаходиться умовний центр трилисника, з якого виходять шiсть променiв. Чотири з них з'єднують цю точку з вершинами трилисника, а два - точки перетину бокових лiнiй кута, утвореного середньою вершиною, з горизонтальною лiнiєю, яка проходить через центр уявного кола. Площини трикутникiв трилисника злiва вiд променiв, якi з'єднують його центр з бiчними i середньою вершинами, мають той же колiр, що й зображення знака.

     Довжина розриву основного кола становить 0,22 його загальної довжини (або 80 градусiв). Товщина лiнiй трилисника - 0,01 радiуса кола. Товщина лiнiї кола - 0,05 радiуса кола.

     Зображення знака вiдповiдностi може бути плоским або рельєфним i виконується двома контрастними кольорами.

     Зображення знака вiдповiдностi може бути виконано будь-яким технологiчним способом, що забезпечує його чiткiсть та розбiрливiсть протягом усього термiну користування виробом. Технiчними регламентами можуть встановлюватися додатковi вимоги щодо виконання зображення знака вiдповiдностi.

(абзац шостий iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.02.2011р. N 86, вiд 18.06.2012р. N 708)

     Розмiр знака вiдповiдностi визначається виробником або постачальником продукцiї виходячи з конкретних умов та мiсця його нанесення, але не може бути меншим нiж 5 мiлiметрiв, якщо iнше не передбачено вiдповiдним технiчним регламентом.

(абзац сьомий iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.06.2012р. N 708)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 29 листопада 2001 р. N 1599

ПРАВИЛА
застосування нацiонального знака вiдповiдностi

     1. Нацiональний знак вiдповiдностi (далi - знак вiдповiдностi) засвiдчує вiдповiднiсть позначеної ним продукцiї вимогам технiчних регламентiв, якi поширюються на неї.

(пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.05.2006р. N 632)

     2. Знак вiдповiдностi наноситься тiльки на тi види продукцiї, опис яких мiститься в технiчних регламентах. При цьому нанесення знака вiдповiдностi є обов'язковим.

(пункт 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.05.2006р. N 632)

     3. У разi пiдтвердження вiдповiдностi продукцiї призначеним органом з оцiнки вiдповiдностi поряд iз знаком вiдповiдностi наноситься iдентифiкацiйний код цього органу згiдно з реєстром призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi.

(пункт 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.05.2006р. N 632, вiд 06.08.2014р. N 312)

     4. Знак вiдповiдностi наноситься на продукцiю безпосередньо її виробниками, якщо iнше не передбачено вiдповiдним технiчним регламентом.

(пункт 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.06.2012р. N 708)

     5. Знак вiдповiдностi наноситься на вирiб або на етикетку, тару, пакування, експлуатацiйну та товаросупровiдну документацiю у разi неможливостi або невиправданостi його нанесення безпосередньо на вирiб, якщо iнше не передбачено вiдповiдним технiчним регламентом. Мiсце та спосiб нанесення (друкування, наклеювання, гравiрування, травлення, штампування, лиття тощо) знака вiдповiдностi визначається виробником продукцiї.

(пункт 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.06.2012р. N 708, вiд 06.08.2014р. N 312)

     6. Дозволяється використовувати зображення знака вiдповiдностi у рекламi позначеної ним продукцiї.

     7. Технiчними регламентами можуть встановлюватися особливостi застосування знака вiдповiдностi.

(правила доповнено пунктом 7 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.06.2012р. N 708)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.