ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 22.04.97 11/2-3653

 

Начальникам регiональних митниць

Начальникам митниць

Стосовно опису товарiв у 31 графi ВМД

     Як засвiдчив аналiз вантажних митних декларацiй проведенний фахiвцями центрального апарату Держмитслужби, має мiсце практика при якiй у 31 графi ВМД декларанти зазначають лише повне або частково скорочене найменування тiєї або iншої товарної позицiї (пiдсубпозицiї) ТН ЗЕД без зазначення додаткових конкретних характеристик декларованих товарiв.

     Повiдомляємо, що викладення повного або частково скороченого найменування тiєї або iншої позицiї (пiдсубпозицiї) ТН ЗЕД є зайвим, оскiльки код товара, зазначений у 33 графi ВМД вже однозначно визначає текст вiдповiдної товарної позицiї (пiдсубпозицiї) ТН ЗЕД.

     В 31 графi ВМД необхiдно вказувати лише тi данi, якi дозволяють однозначно класифiкувати декларованi товари у вiдповiдну 9-ти значну пiдсубпозицiю ТН ЗЕД згiдно з принципами та положеннями класифiкацiї товарiв по ТН ЗЕД.

     Крiм того у 31 графi ВМД декларанти повиннi в обов'язковому порядку вказувати фiрмове найменування товарiв, номери моделей, типи i т.п. характеристики, якi вiдрiзняють їх вiд подiбних товарiв.

     Звертаю Вашу увагу на необхiднiсть обов'язкового зберiгання в справах митниць копiй всiх документiв, якi пiдтверджують заявленi декларантами вiдомостi у ВМД, в тому числi i тих, якi стосуються опису товару зазначеного у 31 графi ВМД.

     Прошу iнформувати суб'єктiв ЗЕД (декларантiв) та забезпечити виконання вищезазначених вимог.

     Приклади правильного та неправильного заповнення графи 31 в частинi, що стосується опису товару, наведенi у Додатку.

Додаток: згадане на 1 арк.

Перший заступник Голови Служби О.Єгоров

 

Додаток

Приклади правильного та неправильного заповнення 31 графи ВМД в частинi, що стосується опису товару

неправильне заповненння графи 31 правильне заповнення графи 31
Приклад 1 (код товара 35 06 99 100 зазначений у 33 графi ВМД).
Товари для використання клеїв та клеючих речовин, вага нето яких не перевищує 1 кг., упакованi для роздрiбної продажi, iншi,на основi натуральних смол: клей Клей на основi натураль якостi - них смол "Super Х", в  упакуваннi по 200 г. (фiрма "Shell")
Приклад 2 (код товара 84 50 11 100, зазначений у 33 графi ВМД).
Машини пральнi, побутовi або для пралень, включаючи машини, оснащенi вiджимним пристроєм, машини мiскiстю не бiльш як 10 кг сухої бiлизни, повнiстю автоматичнi машини: мiсткiстю не бiльш як 6 кгсухої бiлизни: Пральна машина "Siemens" Повнiстю автоматичнi  пральнi машини   "Siemens" -  Siwamat Plus  мiсткiстю до 5 кг су хої бiлизни
Приклад 3 (код товара 85 28 10 730, зазначений у 33 графi ВМД)
Приймачi телевiзiйнi (включаючи вiдеомонiтори та вiдеопроектори), сумiщенi або не сумiщенi з радiоприймачем або апаратурою, що записує звук або зображення, кольорового зображення, з екраном по дiагоналi бiльш нiж 42 см: Телевiзор "Хiтачi" СМТ 2141 Телевiзори кольоровi  "Хiтачi" СМТ2141,  з розмiром екрану елек   тронно-промiневої труб  ки 51 см
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.