ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

14.12.2001 р. N 2/09-5845-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо митного оформлення транспортних засобiв та номерних вузлiв до них, ввезених громадянами на митну територiю України

     Для використання в оперативнiй роботi повiдомляємо, що вiдповiдно до пункту 2 статтi 14 Закону України вiд 13.09.2001 N 2681-III "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України" митне оформлення й оподаткування транспортних засобiв та окремих номерних вузлiв до них, що були ввезенi громадянами на митну територiю України громадянами до набрання чинностi цим Законом, доставленi в митницi призначення, зареєстрованi у цих митницях (поданi документи для отримання Посвiдчення на реєстрацiю в органах ДАI; проведено митний огляд; проводиться визначення митної вартостi, вiдповiднi перевiрки та експертизи, сертифiкацiя; тощо) i митне оформлення яких не завершено з об'єктивних причин до 00 годин 24.11.2001, має бути здiйснено в порядку, що дiяв до набрання чинностi зазначеним Законом.

     Iнформацiю щодо кiлькостi таких транспортних засобiв термiново надати Управлiнню органiзацiї митного контролю Держмитслужби.

     Лист Держмитслужби вiд 22.11.2001 N 2/09-5428-ЕП вважати таким, що втратив чиннiсть.

Перший заступник Голови Служби О. Б. Єгоров
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.