ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

29.03.99 N 9/1-926-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць
Начальнику IАМУ


Для використання в роботi

     Надсилаємо для використання в роботi та подальшого iнформування суб'єктiв ЗЕД постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.03.99 N 364 "Про внесення змiн i доповнень до Положення про надання митним органам України фiнансових гарантiй щодо обов'язкової доставки товарiв до митниць призначення ".

Додаток: згадане на 1 арк.

Заступник Голови Служби I. Соболь
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.