ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

01.04.99 N 32/1-968-ЕП

 

Керiвникам митних органiв

Про розпорядження автотранспортними засобами, що перейшли у власнiсть держави

     У зв'язку з численними запитами митних органiв стосовно розпорядження автотранспортними засобами, якi в установленому порядку перейшли у власнiсть держави, повiдомляємо, що на запит Держмитслужби вiд 17.02.99 N11/5-1786 Державна автомобiльна iнспекцiя МВС України повiдомила Службу (лист вiд 03.03.99 N4/810): не пропущенi митну територiю України у зв'язку з порушенням вимог постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.05.94 та вiд 13.01.95 N14 транспортнi засоби, якi в устанвленому порядку перейшли власнiсть держави, не пiдлягають реалiзацiї та подальшiй реєстрацiї органами Державтоiнспекцiї i розпорядження ними необхiдно здiйснювати вiдповiдно до Порядку, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.01.96 N 139, тобто частково розукомплектовувати i реалiзовувати по запчастинам.

     Держмитслужба листом вiд 29.03.99 N11/2-3403 направила до Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiї та обгрунтування стосовно недоцiльностi та збитковостi такого використання транспортних засобiв, що перейшли у власнiсть держави i за висновками технiчної експертизи придатнi для подальшої експлуатацiї, а також прохання надати Мiнiстерству внутрiшнiх справ України доручення щодо внесення змiн у порядок реєстрацiї вказаних транспортних засобiв.

     З урахуванням викладеного,

Заступник Голови Служби В.С.Копач
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.