ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

05.04.99 N 10/1-993-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо вiдмiни деяких листiв Держмитслужби

     У зв'язку iз змiнами, що сталися у законодавствi пiсля виходу постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.09.95 N768 "Про заходи щодо розвитку ринку сiльськогосподарської продукцiї в Українi" та вiд 03.04.96 N396 "Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких рiшень Уряду України", вважати такими, що втратили чиннiсть листи Держмитслужби (Держмиткому):

 • вiд 19.07.95 N11/18-3099;

 • вiд 27.10.95 N05/3320;

 • вiд 23.11.95 N05/3524;

 • вiд 23.02.96 N11/18-1159;

 • вiд 26.03.96 N11/18-2008;

 • вiд 18.04.96 N11/6-2671;

 • вiд 10.06.96 N11/6-3918;

 • вiд 12.06.96 N11/6-4040;

 • вiд 19.06.96 N11/6-4228;

 • вiд 27.06.96 N11/4-4440;

 • вiд 29.06.96 N11/6-2977;

 • вiд 27.08.96 N11/6-6328;

 • вiд 17.01.97 N11/6-389.

     Печатки митницi "Реєстрацiя" мають бути вилученi i зберiгатися у встановленому порядку.

     Митне оформлення продукцiї за контрактами, укладеними на сiльськогосподарських бiржах, здiйснюється у загальному порядку, встановленому iншими нормативними та iнструктивними документами Держмитслужби, iз застосуванням пiд час заповнення вантажної митної декларацiї вiдповiдного коду особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України.

Заступник Голови Служби I.М.Соболь
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.