ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
м.Київ

16.05.97 р. N 210


Про перехiд Державної митної служби України на новi коди митних установ

     З метою впорядкування дiяльностi митних установ та iх статистичної i фiнансової звiтностi, а також на виконання наказiв Державної митної служби України вiд 20 грудня 1996 року N 564 "Про створення регiональних митниць та митниць Державної митної служби України" i вiд 28 сiчня 1997 року N 37 "Про створення митних постiв Державної митної служби України" НАКАЗУЮ :

     1. З 1 червня 1997 року перейти на використання кодiв митних установ, встановлених наказами Держмитслужби вiд 20 грудня 1996 року N 564 та вiд 28 сiчня 1997 року N 37.

     2. Iнформацiйно-аналiтичному митному управлiнню (Копосов С.А.):

     2.1. Забезпечити перехiд з 1 червня 1997 року на використання нових кодiв митних установ при обробцi електронних копiй ВМД, статистичної i нормативно-довiдкової iнформацiї тощо, внести необхiднi змiни до програмних комплексiв, якi розробленi в межах ЄАIС.

     2.2. Здiйснити доробку програмного комплексу облiку особистих митних забезпечень "MARK" в частинi автоматизованого сполучення баз даних вiдповiдним пiдроздiлом IАМУ, яке передбачене пунктом 9 наказу Державного митного комiтету України вiд 20 грудня 1994 року N 408, а також перехiд на використання нової версiї зазначеної програми з новими кодами митних установ з 1 вересня 1997 року.

     3. Начальникам управлiнь i митних установ Державної митної служби України, що використовують в роботi пакети програмного забезпечення з використанням кодiв i назв митних установ забезпечити з 1 червня 1997 року перехiд на коди i назви митних установ, встановленi вищевказаними наказами Держмитслужби.

     4. Господарсько-експлуатацiйному митному управлiнню (Дрозд Г.А.) забезпечити до 1 вересня 1997 року виготовлення, розподiл та видачу матриць i пуансонiв до особистих митних забезпечень iнспекторiв з кодами i назвами митних установ, встановленими вищевказаними наказами Держмитслужби.

     5. Начальникам регiональних митниць та митниць:

     5.1. Iнформувати всiх суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, декларантiв про перехiд на новi коди митних установ з метою недопущення непорозумiнь при митному оформленнi.

     5.2. Починаючи з 1 червня 1997 року приймати до митного оформлення документи (ВМД) тiльки за умови їх вiдповiдностi цьому наказу.

     5.3. Здiйснювати митне оформлення прийнятих до 1 червня 1997 року документiв (ВМД), в яких вказанi старi коди i по яких за будь-яких причин не завершене митне оформлення до вказаної дати, за умови виправлення iнспектором, що проводить митне оформлення, кодiв i назв митних установ. Виправлення здiйснюється власноручно та засвiдчується пiдписом i вiдтиском особистої номерної печатки iнспектора.

     5.4. Забезпечити виконання заходiв i технологiй, якi будуть впровадженi IАМУ на виконання цього наказу.

     6. Прес-центру (Котов 0.I.) забезпечити висвiтлення iнформацiї про перехiд Державної митної служби України на новi коди митних установ i Таблицi вiдповiдностi старих назв i кодiв митних установ новим назвам i кодам (Додаток) через офiцiйнi засоби масової iнформацiї.

     7. Управлiнню справами (Максимов Ю.Ю.) забезпечити тиражування та вiдправку цього наказу всiм управлiнням та митним установам Державної митної служби України.

     8. Контроль за виконанням п.п. 1,3,5 цього наказу покласти на Заступника Голови Служби Соловкова Ю.П, п. 2 цього наказу покласти на Заступника Голови Служби Яценка С.А., п 4. цього наказу покласти на Заступника Голови Служби Купiна П.О.

Голова Служби Л. Деркач

 

Додаток
до наказу Держмитслужби України
вiд 16 травня 1997 року N 210

Вiдповiднiсть назв та кодiв митниць, що iснували до реорганiзацiї, проведеної за Указом Президента України вiд 29 листопада 1996 року N 1145/96, назвам та кодам митниць створеної Державної митної служби України

Стара назва митницi Код Нова назва митницi Новий
код
1. Амвросiївська 61500 Амвросiївська 70100
2. Бердянська 60800 Бердянська 11100
3. Бiлгород-Днiстровська 40800 Бiлгород-Днiстровська 50100
4. Бориспiльська 10200 Бориспiльська 12200
5. Вадул-Сiретська 20600 Вадул-Сiретська 30100
6. Вiнницька 10300 Вiнницька 40100
7. Волинська 20200 Волинська 20100
8. Глухiвська 61000 Глухiвська 80100
9. Григорiвська 40200 Чорноморська регiональна 50000
10. Днiпропетровська 10500 Днiпровська регiональна 11000
11. Донецька 60100 Донбаська регiональна 70000
12.Дубровицька 21200 Рiвненська 20400
1З. Євпаторiйська 50700 Євпаторiйська 60100
14. Житомирська 11200 Житомирська 10100
15. Закарпатська 31000 Закарпатська 30200
16. Запорiзька 60300 Запорiзька 11200
17. Iвано-Франкiвська 20300 Iвано-Франкiвська 30300
18. Iзмаїльська 40400 Придунайська 50600
19. Iллiчiвська 40300 Iллiчiвська 50200
20. Кельменецька 20900 Кельменецька 30400
21. Керченська 50300 Керченська 60200
22. Київська 10100 Київська регiональна 10000
23. Київська спецiалiзована 11600 Київська спецiалiзована 12100
24. Кiровоградська 10600 Кiровоградська 90100
25. Ковельська 21100 Волинська 20100
26. Конотопська 61600 Конотопська 80300
27. Котовська 40900 Котовська 50300
28. Краматорська 60600 Донбаська регiональна 70000
29. Красноперекопська 50600 Кримська регiональна 60000
30. Криворiзька 10400 Криворiзька 11300
З1. Куп'янська 61200 Куп'янська 80400
32. Луганська 60500 Луганська 70200
33. Луцька 21300 Волинська 20100
34. Львiвська 20100 Захiдна регiональна 20000
35. Магiстральна 61100 Магiстральна 80200
36. Марiупольська 60200 Марiупольська 70300
37. Миколаївська 40600 Миколаївська 50400
38. Могилiв-Подiльська 10800 Могилiв-Подiльська 40200
39. Мостиська 20400 Мостиська 20200
40. Новгород-Сiверська 11500 Новгород-Сiверська 10300
41. Одеська 40100 Чорноморська регiональна 50000
42. Овруцька 12100 Житомирська 10100
43. Полтавська 60900 Полтавська регiональна 90000
44. Рава-Руська 20500 Рава-Руська 20300
45. Ратнiвська 21000 Волинська 20100
46. Рахiвська 30500 Закарпатська 30200
47. Ренiйська 40700 Придунайська 50600
48. Рiвненська 20700 Рiвненська 20400
49. Роздiльнянська 41100 Роздiльнянська 50700
50. Свердловська 61400 Луганська 70200
51. Севастопольська 50200 Севастопольська 12300
52. Сiмферопiльська 50100 Кримська регiональна 60000
53. Старобiльська 61300 Старобiльська 70400
54. Сумська 60700 Сумська 80500
55. Тернопiльська 20800 Тернопiльська 40300
56. Ужгородська 30400 Карпатська регiональна 30000
57. Феодосiйська 50400 Феодосiйська 60300
58. Харкiвська 60400 Схiдна регiональна 80000
59. Херсонська 40500 Херсонська 50800
60. Хмельницька 10700 Подiльська регiональна 40000
61. Хутiр-Михайлiвська 61700 Конотопська 80300
62. Черкаська 11000 Черкаська 90200
63. Чернiгiвська 11400 Чернiгiвська 10200
64. Чопська 30100 Чопська 30500
65. Ялтинська 50500 Ялтинська 60400
    Центральна спецiалiзована 12400
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.