ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

04.04.2002р. N 11/2-10-3100-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     До вiдома та використання в роботi направляємо постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 березня 2002 року N 445 "Про затвердження Порядку вiднесення операцiй резидентiв у разi провадження ними зовнiшньоекономiчної дiяльностi до договорiв виробничої кооперацiї, консигнацiї, комплексного будiвництва, оперативного та фiнансового лiзингу, поставки складних технiчних виробiв i товарiв спецiального призначення та визначення такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України".

     Додаток: згадане на 6 арк.

Перший заступник Голови Служби О.Б. Єгоров
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.