ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

11.04.02 р. N 11/4-09-3315-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Про перелiк товарiв, стосовно яких припинено дiю гарантiй для перевезення по процедурi МДП

     До вiдома та використання в роботi надаємо перелiк товарiв, стосовно яких припинено дiю гарантiй для перевезення по процедурi МДП, тобто, якi не дозволяється перевозити лише пiд гарантiї, передбаченi за цiєю процедурою:

Назва товару Пiдпозицiя або товарна позицiя за УКТЗЕД
1. Спирт етиловий неденатурований з концентрацiєю спирту не менш як 80 об.% 2207 10
2. Спирт етиловий неденатурований, з концентрацiєю спирту менш як 80 об.%; спиртовi настоянки, лiкери та iншi спиртовi напої 2208
3. Сигари, включаючи сигари з вiдрiзаними кiнцями, та сигарили (тонкi сигари), з вмiстом тютюну 2402 10
4. Сигарети, цигарки з вмiстом тютюну 2402 20
5. Тютюн для палiння, з вмiстом або без вмiсту замiнникiв у будь-якiй пропорцiї 2403 10

     Всi iншi товари, за виключенням вищенаведених та визначених окремими наказами Держмитслужби, дозволяється перевозити з використанням книжки МДП, гарантiйне покриття якої становить до 50000 доларiв США.

Заступник Голови Служби П.В. Пашко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.