ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

22.04.2002 р. N 11/3-16-3675-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць
Начальнику Iнформацiйно-аналiтичного митного управлiння


Щодо заповнення графи 41 ВМД

     У зв'язку iз запитам, якi надходять вiд митних установ, до товарiв за кодами УКТЗЕД 8707 10 10 00, 8707 10 30 00, 8707 10 50 00 при митному оформленнi слiд застосовувати додатковi одиницi вимiру штуки (шт., код - 796).

     Начальникам регiональних митниць, митниць, забезпечити термiнове внесення вiдповiдних змiн до ВМД, оформлених на зазначенi вище товари, в яких не зазначено код додаткової одиницi вимiру та кiлькiсть у додатковiй одиницi вимiру та направлення їх електронних копiй до IАМУ. Начальнику IАМУ забезпечити своєчасне введення до ЦБД цих електронних копiй ВМД.

Заступник Голови Служби О.Шейко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.