Додаток N 1
до наказу ЧРМ доповнення до додатку N 2 порядку роботи вiддiлiв тарифiв та митної вартостi регiональної митницi(митницi) при вирiшеннi питань щодо визначення митної вартостi товарiв

Перелiк товарiв, при iмпортi яких подається Довiдка-розрахунок митної вартостi

Код ТНЗЕД Найменування товару
04.05 Вершкове масло та iншi молочнi жири
04.06 Сири
08.01-08.11 Їстивнi плоди та горiхи, цитрусовi, бахчевi свiжi
10.06 Рис
12.02 Арахiс
15.09 Олiя оливкова
15.12 Олiя соняшникова
33.03 Духи та туалетна вода
33.04 Косметичнi засоби або засоби для макiяжу, засоби для догляду за шкiрою
33.05 Засоби для волосся
33.06 Засоби гiгiєни ротової порожнини та зубiв
33.07 Засоби, якi використовуються до, пiд час та пiсля голiння, дезодоранти, iншi косметичнi та туалетнi засоби
42.02 Вироби iз шкiри (сумки, валiзи, гаманцi та iнше)
50.07 Тканини
52.08-52.12 Тканини бавовнянi
53.09-53.11 Тканини льнянi та iншi
54.08 Тканини з штучних ниток
55.12-55.16 Тканини з синтетичних штапельних волокон
58.01-58.06 Тканини спецiальнi
59.04 Лiнолеум, матерiали для пiдлогового покриття на текстильнiй основi
59.05 Шпалери з текстильних матерiалiв
59.06-59.07 Текстильнi матерiали
60.01-60.02 Трикотажне полотно
61.01-61.17 Одяг трикотажний
62.01-62.17 Одяг текстильний
63.01-63.09 Iншi готовi текстильнi вироби, одяг, бувший у використаннi
64.01-64.05 Взуття
69.07-69.08 Плитка керамiчна неглазурована та глазурована
73.21 Плити кухоннi газовi
84.18 Холодильники, морозильники
84.50 Пральнi машини

 

Додаток N 2
до наказу ЧРМ доповнення до додатку N 3 порядку роботи вiддiлiв тарифiв та митної вартостi регiональної митницi(митницi) при вирiшеннi питань щодо визначення митної вартостi товарiв

Перелiк товарiв, при експортi яких необхiдно узгодження вартостi з вiддiлом тарифiв та митної вартостi

Код ТНЗЕД Найменування товару
76.01 Алюмiнiй необроблений

 

Начальник Чорноморської Регiональної митницi В.А. Онишкевич
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.