ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 01.04.99 р. N 09/402

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     Для використання в оперативнiй роботi повiдомляємо, що вiдповiдно до iнформацiї, яка надiйшла iз Нацiонального Центрального Бюро Iнтерполу, в Австрiї реорганiзовано процедуру реєстрацiї автотранспортних засобiв. Повноваження щодо реєстрацiї транспортних засобiв вiд державних адмiнiстративних установ та федеральних директоратiв полiцiї передано приватним страховим компанiям.

     З 2-го лютого поточного року введено новий бланк реєстрацiйного сертифiкату. Документ має жовтий колiр i складається з двох частин. Частина 1 (105 мм х 297 мм) з рожевою смугою, частина 2 (105 мм х 223 мм) з блакитною смугою. Частина 1 мiстить iнформацiю про транспортний засiб, повинна завжди бути при водiєвi i надається для перевiрок. Частина 2 залишається в установi, що видала документ.

     Бланки сертифiкатiв друкуються виключно Державною друкарнею Австрiї, та мають кiлька ступенiв захисту вiд пiдробки.

     Верхнiй край документа - перфорований. Документ мiстить 8-значний серiйний номер пiсля лiтери A. Водяний знак складається з дiагонального тексту "REPUBLIK OSTERREICH". В ультрафiолетовому свiтлi видно флуоресцентнi змiшанi волокна та флуоресцентну смугу з горизонтальним текстом "REPUBLIK OSTERREICH". Данi, якi заносяться до сертифiкату, друкуються на лазерному принтерi.

Начальник Управлiння
органiзацiї митного контролю
О. С. Бiльчук
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.