ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 05.04.99 р. N 11/2-3763

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо порядку митного оформлення операцiй з давальницькою сировиною

     На виконання пункту 1 протоколу наради у Вiце-прем'єр-мiнiстра України С. Л. Тiгiпка вiд 24.03.99 повiдомляємо, що до прийняття Верховною Радою України Указу Президента України та Закону України "Про внесення змiн i доповнень до Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" при митному оформленнi готової продукцiї, що ввозиться на митну територiю України з порушенням 90-денного термiну виконання операцiй з давальницькою сировиною, слiд керуватися роз'ясненням з цього приводу, наданим у листi Мiнiстерства юстицiї України вiд 06.11.98 N 13-8-5922 (додається).

     Дiя пункту 6 листа Держмитслужби вiд 15.04.98 N 11/1-3689 призупиняється.

Додаток: 1 арк.

В. о. Голови Служби О. Єгоров
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.