ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

19.07.2002 р. N 09/09-2432-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     У зв'язку iз зверненням до Держмитслужби Союзу нотарiусiв Республiки Молдова, щодо зростання випадкiв непрйняття посадовими особами митних органiв України до митного оформлення нотарiальних актiв, виданих нотарiусами Республiки Молдова, якi засвiдчують право власностi на автотранспорт, повiдомляємо.

     Згiдно з пунктом 1 статтi 15 Двосторонньої угоди вiд 13.12.1993 "Договiр мiж Україною i Республiкою Молдова про правову допомогу та правовi вiдносини у цивiльних i кримiнальних справах" (ратифiкованої Законом України "Про ратифiкацiю Договору мiж Україною i Республiкою Молдова про правову допомогу та правовi вiдносини у цивiльних i кримiнальних справах" вiд 10.11.1994 N 238/94-ВР), документи, якi пiдготував або засвiдчив вiдповiдний орган однiєї з Договiрних Сторiн, скрiпленi гербовою печаткою i пiдписом уповноваженої особи, мають силу документа на територiї iншої Договiрної Сторони без потреби будь-якого iншого засвiдчення. Це стосується також копiй i перекладiв документiв, якi засвiдченi у встановленому законодавством порядку.

     Крiм того, пункт 2 статтi 15 зазначеної Двосторонньої угоди передбачає, що документи, якi на територiї однiєї з Договiрних Сторiн визнаються офiцiйним, вважаються такими ж на територiї iншої Договiрної Сторони.

     Враховуючи викладене, прошу в подальшому керуватися вищезазначеним положенням Двосторонньої угоди.

Начальник Управлiння технологiй митного контролю М.М.Iванюк
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.