Документ скасований: Постанова КМУ № 390 від 29.05.2013

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
Київ

вiд 29 серпня 2002 р. N 1259


Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 серпня 1996 р. N 938

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 серпня 1996 р. N 938 "Про подальше посилення контролю за ввезенням, вивезенням та перемiщенням транзитом через територiю України алкогольних напоїв i тютюнових виробiв, на якi встановлено акцизний збiр" (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 443; Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 1, ст. 11; N 42, ст. 1550; 1999 р., N 17, ст. 722, N 42, ст. 2098) такi змiни:

     у пунктi 1 постанови слова i цифри "за кодами згiдно з ГС 22.03 00, 22.04 - 22.08, 24.02 10000, 24.02 20000, 24.03 10000, 24.03 99100" замiнити словами i цифрами "за кодами згiдно з УКТ ЗЕД 2203 00, 2204 - 2208, 2402 10 00 00, 2402 20 10 00, 2402 20 90, 2403 10 10 00, 24 03 10 90 00, 2403 99 10 00";

     абзац п'ятий роздiлу "Для автомобiльного сполучення" перелiку пунктiв пропуску на митному кордонi України, через якi ввозяться з метою iмпорту та транзиту, а також вивозяться алкогольнi напої та тютюновi вироби за кодами згiдно з УКТ ЗЕД 2203 00, 2204 - 2208, 2402 10 00 00, 2402 20 10 00, 2402 20 90, 2403 10 10 00, 2403 10 90 00, 2403 99 10 00, на якi встановлено акцизний збiр, затвердженого зазначеною постановою, доповнити словом "Мамалига".

Прем'єр-мiнiстр України А.КIНАХ

Iнд. 27

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.