ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

06.05.99 р. N 10/1-1323-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо митного оформлення приладiв облiку споживання

     Для використання в оперативнiй роботi з митного оформлення приладiв облiку споживання паливно-енергетичних ресурсiв, якi ввозяться на митну територiю України, повiдомляємо, що, за iнформацiєю, наданою Держстандартом України, Державною мiжвiдомчою комiсiєю з виробництва та впровадження приладiв облiку споживання паливно-енергетичних ресурсiв прийнято рiшення (протокол вiд 17.03.99 N 16) щодо скасування "Тимчасового порядку ввезення на територiю України приладiв облiку споживання паливно-енергетичних ресурсiв", затвердженого рiшенням Державної комiсiї (протокол вiд 26.07.96 N 5).

     У зв'язку з цим пiд час митного оформлення приладiв облiку, якi ввозяться на митну територiю України, слiд керуватися лише постановою Кабiнета Мiнiстрiв України вiд 17.08.98 N 1300 "Про затвердження Порядку ввезення на територiю України засобiв вимiрювальної технiки" (лист Держмитслужби вiд 10.09.98 N 10/1-2121-ЕП).

     Враховуючи викладене, лист Держмиткому вiд 27.08.96 N 11/6-6324 в частинi "Тимчасового порядку ввезення на територiю України приладiв облiку споживання паливно-енергетичних ресурсiв" (додаток 2) вважати таким, що втратив чиннiсть.

Заступник Голови Служби I.Соболь
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.