ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

Н А К А З

11.11.2002 N 852


Про внесення змiн до наказу КРМ вiд 24.10.2002 р. N 793

     З метою вдосконалення порядку облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi у пiдроздiлах Київської регiональної митницi, та на виконання листа Держмитслужби України вiд 06.11.2002 р. N 11/1-19-10600-ЕП "Про вiдкликання листа вiд 19.09.2002 р. N 11/4-10-8445-ЕП", НАКАЗУЮ:

     1. Пункт 1.1 наказу КРМ вiд 24.10.2002 р. N 793 вважати таким, що втратив чиннiсть.

     2. Начальнику загального вiддiлу (Груша В.М.) довести цей наказ до структурних пiдроздiлiв митницi.

     3. Начальникам оперативних пiдроздiлiв довести вимоги цього наказу до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на керiвникiв структурних пiдроздiлiв.

Заступник Голови Служби - начальник Київської регiональної митницi Гутник А.Є.
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.