Документ скасований: Наказ КРМ № 163 від 19.02.2003

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

ДОРУЧЕННЯ

20 листопада 2002 року N 205


Про посилення контролю за проведенням облiку субєктiв ЗЕД у транзитно- вантажних вiддiлах Київської регiональної митницi, по мiсцю державної реєстрацiї субєктiв

     З метою посилення контролю при проведеннi митного облiку субєктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi у транзитно-вантажних вiддiлах Київської регiональної митницi (згiдно адмiнiстративно-територiального устрiю м.Києва) за мiсцем державної реєстрацiї субєктiв.

     ДОРУЧАЮ:

     При перевiрцi документiв, якi надаються у транзитно-вантажнi вiддiли для облiку субєктiв ЗЕД, звертати увагу на наступнi критерiї ризику:

     директор та головний бухгалтер пiдприємства - нерезиденти;

     директор, головний бухгалтер та уповноваженi на митне оформлення особи - не мають прописки у мiстi Києвi, похилого вiку (понад 65 рокiв), молодшого вiку (до 20 рокiв), предявлення паспортiв старого зразку;

     вiдсутнiсть контактних телефонiв або недiйснiсть таких номерiв, якi перевiряються (iнспектором митницi уповноваженим на здiйснення митного облiку субєктiв) в одночас з перевiркою документiв на митний облiк.

     У разi виявлення iнспектором, уповноваженим на здiйснення митного облiку субєктiв ЗЕД, вищезазначених елементiв комплект документiв доставляється до помiчника начальника Київської регiональної митницi по взаємодiї з правоохоронними органами з метою узгодження. Митний облiк таких субєктiв здiйснювати тiльки пiсля отримання цього письмового узгодження.

Заступник Голови Держмитслужби України начальник митницi А.Є.Гутник
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.