ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

23.10.2002 р. N 11/4-10-9888-ЕП

 

Київська регiональна митниця


Щодо заповнення графи 44 ВМД

     Державною митною службою України розглянуто лист Київської регiональної митницi вiд 03.09.2002 N 25-33-17/12068 щодо порядку внесення вiдомостей до графи 44 ВМД.

     Повiдомляємо, що оскiльки чинними нормативно-правовими документами не встановлено вичерпний перелiк документiв, що подаються декларантами для митного оформлення товарiв у кожному окремому випадку, митний орган може вимагати вiд декларантiв всi необхiднi для здiйснення митного контролю та митного оформлення документи.

     Разом з цим, вважаємо, що до графи 44 ВМД декларантами мають вноситись реквiзити документiв, поданих митницi на момент прийняття ВМД для оформлення.

Заступник Голови Служби П.Пашко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.