ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до Митного кодексу України

     Верховна Рада України постановляє:

     1. У пунктi 1 роздiлу XXI "Прикiнцевi положення" Митного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 38-39, ст. 288) слова i цифри "з 1 сiчня 2003 року" замiнити словами i цифрами "з 1 сiчня 2004 року".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
24 грудня 2002 року
N 348-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.