ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

27.01.2003 р. N 11/2-09-1230-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Про митне оформлення товарiв, що перемiщуються контрейлерними поїздами

     Вiдповiдно до мiждержавних домовленостей мiж Україною та Литовською Республiкою в лютому поточного року планується започаткувати здiйснення перевезення контрейлерними поїздами (автотранспортнi засоби, навантаженi на залiзничнi платформи, якi можуть доукомплектовуватися контейнерами) товарiв, митне оформлення яких здiйснено митницями за мiсцем облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та у митному режимi транзит.

     Вiдправлення першого поїзда (експериментальний рейс) передбачається провести 06.02.03 з мiста Iллiчiвськ (Україна) до мiста Клайпеда (Литовська Республiка).

     Для завантаження автотранспортних засобiв на залiзничнi платформи та оформлення залiзничних транспортних документiв вони мають прибути до мiста Iллiчiвськ не пiзнiше 04.02.03.

     У разi звернення суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi до митних органiв з метою митного оформлення товарiв i транспортних засобiв для перемiщення їх через митний кордон контрейлерним поїздом, прошу забезпечити митне оформлення у митному режимi експорту (транзиту).

     Пiд час митного оформлення ВМД та книжок МДП митницею призначення необхiдно зазначати Житомирську митницю з визначенням термiну доставки як для залiзничних перевезень.

     Посадовi особи Житомирської митницi (м/п Коростень) здiйснюють митний контроль та митне оформлення контрейлерного поїзда з проставленням вiдтискiв митних забезпечень у книжках МДП, мiжнародних автомобiльних товарно-транспортних накладних (СMR), мiжнародних залiзничних накладних СМГС згiдно з вимогами нормативних документiв Держмитслужби.

     Митний контроль та митне оформлення контрейлерного поїзда у зворотному напрямку здiйснювати за аналогiчною схемою.

     З метою забезпечення оперативного митного оформлення товарiв, що перемiщуються контрейлерним поїздом, начальникам митниць пропоную взяти пiд особистий контроль проходження таких оформлень.

     За результатами проведення митного оформлення та пропуску контрейлерного поїзда за межi митної територiї України просимо надiслати до Управлiння технологiй митного контролю перелiк проблемних питань, якi виникали пiд час здiйснення митного контролю товарiв, транспортних засобiв та контрейлерного поїзда та iншi пропозицiї з даного питання.

Перший заступник Голови Служби О. Єгоров
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.