ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

27.05.99 N 09/1-1582-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Про виконання наказу Держмитслужби вiд 08.12.98 N 771

     З метою запобiгання утворенню на прикордонних пунктах пропуску черг автотранспортних засобiв, що ввозять товари в Україну за попереднiми повiдомленнями (ПП), прошу вашого розпорядження посадовим особам пiдпорядкованих митниць пiд час прийняття ПП нагадувати заявникам про необхiднiсть iнформувати у кожному випадку iноземного вiдправника або перевiзника про номер i дату оформленого митницею призначення ПП та зазначати їх у товаросупровiдних документах, як передбачено пунктом 4.10 Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 08.12.98 N 771.

Заступник Голови Служби I. Соболь
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.