НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

вiд 27.05.99 р. N 13-120/989-4742

 

Департамент валютного
регулювання
Кримському Республiканському, обласним та по м. Києву i Київськiй областi управлiнням,
ОПЕРУ та Головному управлiнню Нацiонального банку України Департаментам та самостiйним управлiнням НБУ
Комерцiйним банкам України Асоцiацiї комерцiйних банкiв


Про призупинення заходiв щодо Лiвiї

     Нацiональний банк України доводить до Вашого вiдома, що у зв'язку з оголошенням Радою Безпеки ООН 5 квiтня 1999 року рiшення про призупинення заходiв щодо Лiвiї, запроваджених резолюцiями Ради Безпеки ООН 748 (1992) та 883 (1993), Кабiнет Мiнiстрiв України постановою вiд 10 травня 1999 р. N 793 призупинив дiю постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 1992 р. N 228 "Про здiйснення заходiв Ради Безпеки ООН щодо Лiвiї" на перiод до прийняття Радою Безпеки ООН рiшення стосовно скасування санкцiй проти Лiвiї.

     У зв'язку з можливим вiдновленням Україною торговельно-економiчних зв'язкiв та iнших форм спiвробiтництва з Лiвiєю вiдповiдно до прийнятого рiшення звертаємо увагу уповноважених банкiв на необхiднiсть забезпечення розрахункiв за поставки товарiв та надання послуг Лiвiї, якi були забороненi резолюцiями Ради Безпеки ООН, а саме:

     - поставки будь-яких лiтальних апаратiв або компонентiв до них, здiйснення iнженерного та технiчного обслуговування лiтальних апаратiв, сертифiкацiя, страхування лiтальних апаратiв (в рамках iснуючих та нових договорiв);

     - поставки зброї та пов'язаних з нею матерiальних засобiв будь-якого роду, в тому числi продаж та перепродаж зброї та боєприпасiв, вiйськових транспортних засобiв, вiйськової технiки та запчастин до неї, будь-яких типiв обладнання, здiйснення поставок i видача лiцензiй, пов'язаних з виробництвом та обслуговуванням зазначених засобiв;

     - надання допомоги та послуг, пов'язаних з виробництвом, обслуговуванням та експлуатацiєю вищезазначених засобiв тощо.

Перший заступник
Голови Правлiння
В. С. Стельмах
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.