Документ скасований: Постанова КМУ № 1231 від 07.08.2000

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 3 червня 1999 р. N 954


Питання Комiтету з питань стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї

     Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Затвердити граничну чисельнiсть працiвникiв апарату Комiтету з питань стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї 90 чоловiк, у тому числi трьох заступникiв голови Комiтету, з них одного першого, а також склад колегiї у кiлькостi 11 чоловiк.

     2. Установити лiмiт легкових автомобiлiв, що обслуговують Комiтет, двi одиницi.

     3. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     пункт 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 березня 1993 р. N 191 "Про утворення Державної комiсiї єдиного часу i еталонних частот" (ЗП України, 1993 р., N 9, ст. 166);

     постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 липня 1994 р. N 462 "Питання Державного комiтету по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї" (ЗП України, 1994 р., N 10, ст. 258);

     пункт 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 червня 1996 р. N 623 "Про колегiю Державного комiтету по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї";

     пункт 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 вересня 1996 р. N 1113 "Про колегiю Державного комiтету по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї".

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Iнд. 28

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.