ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 3 липня 1998 р. N 09/1-14-40-ЕП


Щодо допущення транспортних засобiв до перевезень

     З метою виявлення перевiзникiв, котрi допустили порушення митних правил, зобов'язую вас вжити необхiдних заходiв до забезпечення запису на зворотньому боцi документа контролю доставки (провiзна вiдомiсть, транзитна декларацiя, експортна декларацiя i т.п.), що залишаються у митницях вiдправлення та призначення, номерiв свiдоцтв про допущення транспортних засобiв до перевезень вантажiв пiд митними печатками та пломбами iз зазначенням митниць, що їх видали, та номерiв технiчних паспортiв на транспортнi засоби i ким вони виданi.

Голова Служби Ю.Соловков
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.