ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ

вiд 18.08.95 N 11/1-3565

 

Начальникам ТМУ, начальникам митниць


     До вiдома тавикористання в роботi надсилаємо постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.08.95 р. "Про заходи щодо реалiзацiї Угоди про пiльгове постачання Прикордонним вiйськам держав - учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав спецiальної технiки прикордонних вiйськ та iнших матерiальних засобiв".

Голова Комiтету Л.Деркач
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.