ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

14.10.98 р. N 09/1-2433-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам Київської спецiалiзованої та Бориспiльської митниць


Стосовно митного оформлення кiнофiльмiв Київського мiжнародного кiнофестивалю "Молодiсть"

     Для використання в оперативнiй роботi повiдомляємо, що при надходженнi на адресу кiнофестивалю студентських, короткометражних, документальних, iгрових тощо фiльмiв для формування конкурсної програми, митне оформлення цих фiльмiв необхiдно здiйснювати як таких, що не мають комерцiйної вартостi (товари та майно, вартiсть яких менше як еквiвалент 100 дол. США).

     У разi вивезення (повернення власникам) конкурсних фiльмiв з України за допомогою дипломатичної пошти, зняття їх з облiку в митницi здiйснювати на пiдставi офiцiйних листiв дипломатичних установ на адресу митниць про пересилання фiльмiв каналами дипломатичної пошти.

Заступник Голови Служби I.М. Соболь
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.