ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

17.06.99 р. N 09/1-1834-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Про введення в дiю голографiчного захисту результатiв митного оформлення

     Вiдповiдно до наказу Держмитслужби вiд 30.04.99 N 254 "Про затвердження Тимчасового порядку голографiчного захисту вiд пiдробок результатiв митного оформлення" з нуля годин 1 липня 1999 року розпочати перший етап застосування голографiчних етикеток для захисту результатiв митного оформлення:

     Декларацiї на ввезення/вивезення транспортного засобу iндивiдуального користування, вузла чи агрегату (форма МД-7); книжцi МДП.

     При цьому нагадуємо, що в декларацiї МД-7 голографiчна етикетка наноситься на вiдомостi в графi "Службовi вiдмiтки митницi: наявнiсть необхiдних для реєстрацiї документiв", в книжцi МДП голографiчна етикетка засвiдчує вiдтиск особистої номерної печатки iнспектора в графi 6 її корiнця.

     Згiдно вимог вищезазначеного наказу кожному iнспектору разом з голографiчними етикетками видати iндивiдуальну картку облiку голографiчних етикеток (додаток 3 до наказу). Зазначенi картки кожнiй митницi виготовити самостiйно.

     До 5 серпня п.р. надiслати до Господарсько-експлуатацiйного митного управлiння iнформацiю про кiлькiсть реально витрачених етикеток за мiсяць по кожному виду документiв.

Голова Служби Ю.П.Соловков
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.