ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

23.06.99 N10/1-1888-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     В доповнення до листiв Держмитслужби вiд 17.07.97 N 11/6-6723 та вiд 10.12.98 N 11/4-13160 надсилаємо копiю постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.06.99 N 981 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 липня 1997 р. N709".

Додаток: на 1 арк.

Заступник Голови Служби I. Соболь

 

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 4 червня 1999 р. N 981


Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 липня 1997 р. N 709

     У зв'язку iз зверненням керiвництва Приднiстровського реґiону Республiки Молдова до Президента України у березнi 1999 р. Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     Внести змiни до пункту 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 липня 1997 р. N 709, виклавши його в такiй редакцiї:

     "2. Мiнiстерству вугiльної промисловостi здiйснити закупiвлю i доставку у Приднiстровський реґiон Республiки Молдова 3190 тонн вугiлля.

     Для закупiвлi i доставки вугiлля видiлити Мiнiстерству вугiльної промисловостi 484,52 тис. гривень.

     Мiнiстерству фiнансiв профiнансувати зазначенi витрати з вiднесенням їх на видатки резервного фонду Кабiнету Мiнiстрiв України".

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Iнд. 26
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.