Документ скасований: Указ ПУ № 1040/2002 від 15.11.2002

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 22 червня 1999 р. N 1086


Про здiйснення експорту, iмпорту товарiв вiйськового призначення в рамках Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про виробничу i науково-технiчну кооперацiю пiдприємств оборонної галузi промисловостi вiд 18 листопада 1993 року

     Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Затвердити список суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, яким надаються повноваження на право здiйснення експорту, iмпорту товарiв вiйськового призначення власного виробництва та використання у власному виробництвi в рамках Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про виробничу i науково-технiчну кооперацiю пiдприємств оборонної галузi промисловостi вiд 18 листопада 1993 р., та вiдповiднi перелiки товарiв (додаються).

     Надати право Мiнiстерству промислової полiтики за узгодженням з Державною службою експортного контролю вносити змiни до зазначених перелiкiв товарiв.

     2. Митне оформлення товарiв, якi поставляються в рамках Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про виробничу i науково-технiчну кооперацiю пiдприємств оборонної галузi промисловостi вiд 18 листопада 1993 р., здiйснюється:

     вiйськового призначення - за перелiком товарiв, затвердженим цiєю постановою, на пiдставi дозволу Державної служби експортного контролю;

     подвiйного використання - за перелiком, який узгоджено з Державною службою експортного контролю i затверджено Мiнiстерством промислової полiтики;

     якi не пiдлягають експортному контролю - за перелiком, затвердженим Мiнiстерством промислової полiтики.

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Iнд. 30

 

Додаток 1
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 22 червня 1999 р. N 1086

СПИСОК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, яким надаються повноваження на право здiйснення експорту товарiв вiйськового призначення власного виробництва у рамках виконання Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про виробничу i науково-технiчну кооперацiю пiдприємств оборонної галузi промисловостi вiд 18 листопада 1993 р., та вiдповiдний перелiк товарiв

Код
суб'єкта
за
ЄДРПОУ
  Найменування суб'єкта Номер пункту
згiдно з
Положенням,
затвердженим
постановою
Кабiнету
Мiнiстрiв
України
вiд 8 грудня
1997 р. N 1358
Код товару
згiдно з
ТН ЗЕД
Найменування
товару
14311614 ВАТ "Днiпропетровський
агрегатний завод"
ML10.e 841370100 насоси
ML10.e 841370910 електродвигуни
ML10.e 841370910 насоси
ML10.e 841381100 насоси
ML10.e 841381900 насоси
14311614 ВАТ "Днiпропетровський
агрегатний завод"
ML10.e 841391100 комплект груповий
ML10.e 841391900 комплект груповий
ML10.e 848180510 клапан
ML10.e 850910900 пилососи
25604710 Костянтинiвське казенне
НВП "Кварсит", Донецька
область
ML4.a.2 702000100 спецiальнi вироби iз
ситалу
14307452 Мукачiвський завод
"Точприлад", Закарпатська
область
ML6 847110900 запаснi частини,
iнструмент,
приналежнiсть для
групового радiобуя
аварiйного
ML6 847110900 касети БК-2
ML6 847110900 вироби
ML11.e 880330900 вироби
14307794 ВАТ "Мотор-Сiч", м.
Запорiжжя
ML8 360490000 пiросвiчки
ML9 840910900 частини двигунiв
ML9 841122900 двигуни турбогвинтовi
ML9 841191900 частини паливної
системи
ML9 841231900 пневмодвигуни
ML9 841290900 агрегати
командно-паливнi
ML9 841360410 насоси рiдиннi
14307794 ВАТ "Мотор-Сiч", м.
Запорiжжя
ML9 841360490 насоси рiдиннi
ML9 841360590 насоси рiдиннi
ML9 850110990 електромеханiзм
ML9 853890900 частини апаратури
ML5 854389900 пiдсилювачi i
регулятори
ML9 880330900 частини лiтальних
апаратiв лiтакiв
ML18 903180990 прилади
контрольно-вимiрювальнi
ML9 903281900 прилади для
автоматичного
регулювання та
управлiння
ML9 903289900 регулятори та електронна
система управлiння
ML9 903290900 частини приладiв та
апаратури
14313317 Запорiзьке державне
пiдприємство
"Радiоприлад"
ML11 852520990 радiостанцiя
14312921 Запорiзьке машинобудiвне
КБ "Прогрес"
ML10.e 841112130 двигуни турбореактивнi
для цивiльної авiацiї
(силою тяги не бiльш як
44кН)
ML10.e 841112900 двигуни турбореактивнi
для цивiльної авiацiї
25475495 Дочiрнє пiдприємство ВАТ
"Перетворювач" спецiальне конструкторське
бюро "Перетворювач", м.
Запорiжжя
ML9 850440990 перетворювачi
ML9 850490900 частини перетворювачiв
14311637 ВАТ "Iванкiвський
приладобудiвний завод
"Промiнь", Київська
область
ML10.a 880390910 охолоджувачi води
ML10.a 880390910 модулi
ML10.a 880390990 блоки контрольнi
ML10.a 880390990 чарунки
ML10.a 880390990 блоки
14310891 ЗАТ НВФ "Ферокерам", м.
Бiла Церква
ML16 720299900 порошок
14311175 Жулянський машинобудiвний
завод "Вiзар", м. Вишневе
Київської областi
ML10 880330900 електромагнiти
ML10 880330900 тримачi балочнi
ML10 880390900 комплект
ML10 880390900 комплект ремонтний
ML4 930690100 вироби
14367945 ВАТ "Фотон", м.
Сiмферополь
ML11 852510900 вироби
ML11 852530990 вироби
ML11 852610190 вироби
14307788 Первомайський
машинобудiвний завод,
Луганська область
ML10.a 841221990 привiд
ML10.a 841229900 двигуни гiдравлiчнi
ML10.a 841229990 комплект
ремонтно-груповий до
гiдродвигуна
ML10.a 841290900 агрегати управлiння
реверсом тяги
ML10.a 841350900 насоси електропривiднi
ML10.a 841360900 насоси маслянi
ML10.a 841380990 крани електромагнiтнi
ML10.a 841391900 частини сигналiзаторiв
ML10.a 841391900 реле тиску
14307788 Первомайський
машинобудiвний завод,
Луганська область
ML10.a 847990980 частини сигналiзаторiв
ML10.a 848180850 крани дросельнi
ML10.a 848180850 частини сигналiзаторiв
ML10.a 848180990 частини сигналiзаторiв
ML10.a 902580990 термодатчик газовий
капсульний
ML10.a 903220900 автомати тиску
14309238 Львiвський державний завод
"Лорта"
ML5 847120900 апаратура
ML9 847193600 пристрої
запам'ятовувальнi
ML11.c 847193900 пристрої
запам'ятовувальнi
ML5 847199900 апаратура
ML11.c 847330000 запаснi частини,
iнструмент,
приналежностi
ML5 852692900 радiоапаратура
дистанцiйна
ML10 880390910 частини лiтальних
апаратiв
13810321 ВАТ "Завод "Змiна", м.
Червоноград
ML11 852691190 апаратура
радiонавiгацiйна
ML11 852990100 запаснi частини,
iнструмент,
приналежностi груповi
19176405 Львiвський завод
телевiзiйної технiки
"Електрон"
ML10.b 880390990 вироби
14311608 НДI "Шторм", м. Одеса ML15.e 841370690 насоси
ML15.e 841391900 напiврозняття клапана
гiдравлiчне
00152276 ВАТ "Одеський завод
гумотехнiчних виробiв"
ML6 870880900 амортизатори
14307593 Iзюмський приладобудiвний
завод iменi Дзержинського,
Харкiвська область
ML15.d 854800000 частини
електроапаратури
ML15.d 901380000 прилади
ML15.d 901390000 запаснi частини,
iнструмент,
приналежностi груповi
14309391 Харкiвське державне
виробниче об'єднання
"Протон"
ML11 852691110 вироби
ML11 852790990 вироби
ML11 852910390 вироби
ML11 852990990 запаснi частини,
iнструмент,
приналежностi
14309847 ВАТ "Вовчанський
агрегатний завод",
Харкiвська область
ML10.e 841191100 частини турбореактивних
та турбогвинтових
двигунiв для цивiльної
авiацiї
ML10.e 841191900 частини турбореактивних
та турбогвинтових
двигунiв
ML10.a 880330100 частини лiтакiв i
вертольотiв для
цивiльної авiацiї
ML10.a 880330900 частини лiтакiв i
вертольотiв
14310052 ДП "Харкiвський
машинобудiвний завод
"ФЕД", м. Харкiв
ML10.c 841191900 привiд-генератори
ML10.c 841191900 автомати дозування
палива
ML10.c 841191900 механiзми виконавчi
ML10.c 841191900 комплект
ремонтно-груповий
ML10.b 880330900 редуктор гiдравлiчний
ML10.b 880330900 порцiонер реверсивний
14310431 Харкiвське агрегатне
конструкторське бюро
ML10.b 880330100 станцiї насоснi
ML10.a 880330100 блоки живлення з
електроприводом
ML10.b 880330100 насоси електропривiднi
ML10.b 880330900 гiдротрансформатор
14310431 Харкiвське агрегатне
конструкторське бюро
ML10.a 880330900 блоки живлення з ручним
приводом
14308730 ВО "Комунар", м. Харкiв ML10.d 903289900 прилади
00225667 ВАТ НВП "Теплоавтомат", м.
Харкiв
ML18.a 853710990 системи дистанцiйного
управлiння головними
судновими двигунами
14315552 Харкiвська
науково-виробнича
корпорацiя державних
пiдприємств "ФЕД"
ML10.c 841191900 привiд-генератори
ML10.c 841191900 термодатчик газовий
капсульний
ML10.c 841191900 комплект
ремонтно-груповий
ML10.b.l.a 880330100 автомати перемикання
ML10.b 880330900 привiд гiдравлiчний
ML10.b 880330900 двигуни гiдравлiчнi
ML10.a 880330900 насоси електропривiднi
ML10.b 880330900 комплект
ремонтно-груповий
14311011 ВО "Новатор", м.
Хмельницький
ML5.a 847110900 машини обчислювальнi
ML5.a 847330000 частини електронних
обчислювальних машин
ML15.e 850440990 випрямлячi
високовольтнi
14311011 ВО "Новатор", м.
Хмельницький
ML15.e 852990990 частини радiолокацiйного
комплексу
ML5.b 900691900 частини приладiв
апаратури
аерофотознiмання
ML18.a 903120000 апаратура
контрольно-перевiрна
ML18.a 903190900 частини приладiв
контрольної апаратури
14312329 ДП "Науково-виробничий
комплекс "Фотоприлад", м.
Черкаси
ML5.a 901020000 прилади
ML5.a 901310000 апаратура управлiння
ML9.g 901490100 гiрокомпас
ML9.g 903289900 гiроскопи
14307297 Нiжинський
науково-виробничий
комплекс "Прогрес",
Чернiгiвська область
ML10 880390900 вироби
ML10 930300000 вироби
ML3 930690100 вироби
14314676 ВАТ "Кварц", м. Чернiвцi ML5 854140990 пристрої фотоприймальнi
14312358 Київський державний завод
"Буревiсник"
ML9.e 852610130 вироби
ML9.e 852610900 вироби
ML9.e 852691190 вироби
ML9.e 852990100 вироби
ML9.e 852990700 вироби
ML9.e 853710990 вироби
14309669 БО "Київприлад" ML11.e 854380900 вироби
14310520 ДП "Завод Арсенал", м.
Київ
ML5.b 880390100 вироби
ML5.a 901310000 вироби
ML5.b 901380000 прилади
ML5.b 901380000 апаратура
контрольно-перевiрна
ML5.a 901410900 частини приладiв
ML4 930690100 вироби
ML4 930690100 апаратура
контрольно-перевiрна
14312134 Науково-виробничий
комплекс "Електронприлад",
м. Київ
ML10.c 880300900 вироби
ML10.c 880330900 вироби
14308776 Державне КБ "Луч", м.
Київ
ML22 490199000 блок приводiв рульових
ML4.a 903031900 блок приводiв рульових
14308776 Державне КБ "Луч", м.
Київ
ML4.b 903031900 апаратура
контрольно-перевiрна
14307357 Центральне КБ "Арсенал",
м. Київ
ML5.b 880390990 вироби
ML18.a 903120000 системи контролю
автоматизованi
ML18.a 903140000 iмiтатор
ML9.e 903140000 вироби
ML18.b 903180390 апаратура
контрольно-перевiрна
ML18.a 903190000 комплект технiчних
засобiв мультиплексного
каналу зв'язку
ML4.a 930690100 вироби
24102142 Київський приладобудiвний
завод електронного
машинобудування i зв'язку
ML10.b 880390990 апаратура
ML10.b 880390990 пристрої
21665301 ЗАТ "Аура" ДАХК "Артем",
м. Київ
ML10.a 850211900 лiчильники унiверсальнi
ML5 854390900 вироби
ML5 854390900 станцiя автоматизована
контрольно-випробна
ML5 854390990 вироби
ML10.a 880390900 привiд
електромеханiчний
21665301 ЗАТ "Аура" ДАХК "Артем",
м. Київ
ML10.a 880390990 автомати
ML10.a 880390990 вироби
ML10.a 880390990 лiчильники
ML10.a 880390990 частини лiтальних
апаратiв
ML4 930690100 вироби
ML4 930690100 пристрої пусковi
авiацiйнi
14309020 Севастопольське КБ
радiозв'язку
ML11 822510800 пристрої
радiопередавальнi
ML11 822510900 пристрої
радiопередавальнi
ML11 852510800 пристрої
радiопередавальнi
ML11 852510900 пристрої
радiопередавальнi
ML11 852520900 комплекс зв'язку
ML11 852691000 апаратура
ML11 852910300 антени
ML11 852990990 термiнали оператора
ML17 853710000 пульт управлiння
телеграфний
ML17 853710000 пульт зв'язку виносний
ML17 853710000 комплекси обчислювальнi
i керiвнi
ML11 903040000 прилади
22309695 Дочiрнє пiдприємство ВАТ
ХК "Мусон" НВП
"Мусон-Морзв'язок-Сервiс",
м. Севастополь
ML11.b 852520900 радiостанцiя
ML11.b 852910390 тракт до
антенно-фiдерного
пристрою
ML11.b 852990990 запаснi частини,
iнструмент,
приналежностi груповi
14307274 Київський завод "Радар" ML10.e 852610900 вироби
ML10.e 852990990 кабель-трос
ML10.e 852990990 запаснi частини,
iнструмент
ML10.e 903180990 апаратура
контрольно-перевiрна
ML10.e 903180990 вироби
ML10.e 903180990 комплект базовий М-200


Мiнiстр
Кабiнету Мiнiстрiв України

А. ТОЛСТОУХОВ

 

Додаток 2
до постанови Кабiнету
Мiнiстрiв України
вiд 22 червня 1999 р. N 1086

 

СПИСОК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, яким
надаються повноваження на право здiйснення iмпорту
товарiв вiйськового призначення для використання у
власному виробництвi у рамках виконання Угоди мiж
Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про
виробничу i науково-технiчну кооперацiю пiдприємств
оборонної галузi промисловостi вiд 18 листопада 1993 р.,
та вiдповiдний перелiк товарiв

Код
суб'єкта
за
ЄДРПОУ
Назва суб'єкта Номер пункту
згiдно з
Положенням,
затвердженим
постановою
Кабiнету
Мiнiстрiв
України
вiд 8 грудня
1997 р. N 1358
Код товару
згiдно з
ТН ЗЕД
Найменування
товару
08029701 ДП "Луцький ремонтний
завод "Мотор",
Волинська область
ML10.c 841191900 термокомпенсатор рiдинний
ML10.c 841191900 елементи чутливi
ML10.c 902590900 термопара
ML10.c 902690900 датчики
14308304 Державне КБ
"Пiвденне" iменi
Янгеля, м.
Днiпропетровськ
ML8.b.3 360200000 заряд твердого палива
ML22 490199000 сальник
ML10.d 854140910 насоси-датчики
14310371 ВАТ "Топаз", м.
Донецьк
ML6 870829900 кузов-фургон
ML5.a 901380000 бусоль ПАБ-2М
14307794 ВАТ "Мотор-Сiч", м.
Запорiжжя
ML8 271000810 спецiальна охолоджувальна рiдина для специфiчних процесiв переробки
ML8 271000870 масло моторне
ML8 271000960 масло трансформаторне
ML8 271000980 мастило
ML17 280429000 гелiй
ML8 292129000 трилон Б
ML8 360490000 сигнал протитуманний
ML8 360490000 пiросвiчки
ML8 390730000 смола епоксидна
ML17 701919100 вироби iз скловолокна
ML17 701931000 скломати
ML17 701939900 склотканина тонка
ML17 701951100 ровинг iз скляних ниток
ML17 701959100 склострiчка
ML16 720270000 феромолiбден
ML16 720280000 феровольфрам
ML16 720292000 ферованадiй
ML8 760310000 порошок нешарової структури
ML10 840910900 стартер-генератор
ML10 840910900 газогенератор
14307794 ВАТ "Мотор-Сiч", м.
Запорiжжя
ML10 840999000 термометри (частини, призначенi спецiально для двигунiв)
ML10 841191900 вузли турбореактивних та
турбогвинтових двигунiв
ML10 841191900 пристрої пилозахиснi
ML10 841191900 насоси
ML10 841191900 агрегати запалювання, електроннi регулятори, контактнi пристрої, пульт контролю
ML10 841191900 системи керування електроннi
ML10 841191900 пристрої реверсивнi
ML10 841199900 насоси паливнi, апаратура управлiння, регулятори
ML10 841290900 агрегати командно-паливнi
ML10 841360300 насоси рiдиннi
ML10 841360410 насоси рiдиннi гiдравлiчнi
ML10 841360490 блоки насосiв, пусковi i
паливнi насоси
ML10 841360490 насоси
ML10 841360590 насоси рiдиннi
ML10 841370690 насоси рiдиннi вiдцентровi
ML20 841899900 частини холодильникiв
ML7 842131900 фiльтри повiтря
14307794 ВАТ "Мотор-Сiч", м.
Запорiжжя
ML5 847180900 коробки регулювальнi (машини для автоматичного оброблення iнформацiї)
ML18 847989950 установки силовi допомiжнi
ML9 850110990 електромеханiзм
ML9 850120900 електромеханiзм
ML9 850131900 електромеханiзм
ML9 850132910 електродвигуни та генератори потужнiстю бiльш як 750 Вт, але не бiльш як 7,5 кВт
ML9 850152910 електродвигуни
ML9 850161910 привiд генератора
ML9 850161990 генератори
ML9 850161990 двигуни i генератори
ML9 850162900 привiд генератора
ML9 850162900 генератори
ML5 852520990 пристрої переговорнi
ML9 853890900 комплект монтажний
ML15 854089110 лампи електроннi i трубки
ML15 854089190 лампи електроннi i трубки з термокатодом або фотокатодом
ML15 854089900 лампи генераторнi
ML15 854099000 дiоди ультрафiолетовi
14307794 ВАТ "Мотор-Сiч",
м. Запорiжжя
ML5 854389900 блоки стабiлiзатора, пiдсилювач регулятора температури, пiдсилювачi корегування обертань
ML11 854390900 блоки управлiння, блок граничних регуляторiв
ML11 854390900 блоки системнi спостережнi
ML10 880310900 гвинти повiтрянi лiтакiв
ML10 880330900 гiдроакумулятори
ML10 880330900 термопара (частини лiтальних апаратiв)
ML10 880330900 радiатори маслянi
ML10 880330900 турбогенератор
ML10 880390100 датчики
ML10 880390990 блоки регулювання паливнi
ML10 880390990 частини лiтальних апаратiв (перетворювачi обертiв)
ML18 903180310 апаратура вiбрацiї
ML18 903180390 датчики вiбрацiї
ML18 903180990 датчики частоти обертання
ML17 903190900 датчики
ML10 903210910 термостат з електричним пусковим пристроєм, датчики тиску
14307794 ВАТ "Мотор-Сiч", м.
Запорiжжя
ML10 903210990 регулятори напруги
ML10 903210990 термостат
ML10 903281900 регулятори обертiв
ML10 903281900 системи
ML9 903289900 регулятори електроннi
ML9 903289900 реле
ML9 903290900 приймачi температури
ML9 903290900 рама
14313866 Запорiзький
електромашинобудiвний
завод "Iскра"
ML15 850211900 електростанцiї
ML15 871640000 кузов-фургон
00217857 ВАТ "Мелiтопольський
завод холодильного
машинобудування
"Рефма", Запорiзька
область
ML9.b.2 850132100 електродвигуни
ML9.b.2 850151900 електродвигуни
ML9.b.2 850152910 електродвигуни
14312921 Запорiзьке
машинобудiвне КБ
"Прогрес"
ML8.1 760310000 порошок алюмiнiєвий
ML10.e 840910900 частини авiацiйних двигунiв
ML10.c 841181900 системи запалювання двигуна
ML9.b.2 850110990 електромеханiзм
ML15.c 854081000 трубки фотокатоднi та лампи з термокатодом або фотокатодом
14312921 Запорiзьке
машинобудiвне КБ
"Прогрес"
ML10.a 880310100 гвинти повiтрянi лiтакiв
ML17.k 903180390 прилади вимiрювальнi
ML18.b 903180990 прилади
ML17.k 903190900 частини контрольно-вимiрювальних приладiв
ML10.d 903281900 прилади для автоматичного регулювання та управлiння
07917635 ДП "Запорiзький
авiацiйний ремонтний
завод "Мiгремонт"
ML5 491191010 лопать
ML5 8526 вироби, комплектуючi вироби, контрольно-вимiрювальна апаратура та ремонтнi комплекти
ML5 8527 вироби, комплектуючi вироби, контроль-вимiрювальна апаратура та ремонтнi комплекти
ML10 8803 комплект ремонтно-груповий
ML10 880390990 шланги герметизацiї
ML10 880390990 комплект ремонтно-груповий
ML5 9013 вироби, комплектуючi вироби, контрольно-вимiрювальна апаратура та ремонтнi комплекти
07917635 ДП "Запорiзький
авiацiйний ремонтний
завод "Мiгремонт"
ML10 9030 частини лiтакiв, окремi деталi, агрегати, крiплення, скло, деталi засклення, обладнання та технiчнi засоби для ремонту
ML3 9306 засоби пiротехнiки
14311175 Жулянський
машинобудiвний завод
"Вiзар", м. Вишневе
Київської областi
ML19 854800000 вироби
ML4 930690100 вироби
14311005 ДП ВО "Луганський
верстатобудiвний
завод"
MLl.a 280000900 стеарат цинку
ML8.e 360010000 продукти
ML3.1.a 360300900 капсуль "Боксер" з нержавiючим складом 500
MLl.a 930100000 карабiн
MLl.a 930200100 пiстолет Макарова
MLl.a 930510100 ствол балiстичний
MLl.a 930529800 ствол кучний
MLl.a 930590100 ствол балiстичний кучний Му 14-1
ML3 930621000 патрони зразковi для калiбру 5,45; 7,62; 9; 12; 16; 20 мм
13810321 ВАТ "Завод "Змiна",
м. Червоноград
ML11 852691190 вироби
ML11 852691190 апаратура радiонавiгацiйна
19176405 Львiвський завод
телевiзiйної технiки
"Електрон"
ML15.c 854020300 трубка електронно-променева
ML10.b 880390990 об'єктив
ML10.b 880390990 частини лiтальних апаратiв
ML5.b 901390900 прилади
ML4.b 930690100 стакан
14312980 ДП "Чорноморський
суднобудiвний завод",
м. Миколаїв
ML15.b 852110100 телеустановка
09794409 ДП "Миколаївський
авiаремонтний завод
"Марп", с. Кульбакiне
Миколаївської
областi
ML10.a 880320900 частини лiтальних апаратiв, колеса
ML10.a 880390100 частини лiтакiв
14311608 НДI "Шторм", м.
Одеса
ML15.e 841459300 вентилятори
ML15.e 841459500 вентилятори
ML15.e 848180590 механiзми керування
ML15.e 850151900 електродвигуни
07756801 ДП "Одеське
авiацiйно-ремонтне
пiдприємство
"Одесавiаремсервiс"
ML10.c 841191900 комплект ремонтно-груповий
ML10.a 880390100 комплект ремонтно-груповий до радiолокацiйних прицiлiв
14307593 Iзюмський
приладобудiвний завод
iменi Дзержинського,
Харкiвська область
ML15.c 854020300 перетворювачi електронно-оптичнi
14312536 ДП "Завод iменi
Малишева", м. Харкiв
ML7 283719000 мiдь цiаниста
ML8 390730000 смола СЕДМ-6
ML16 720250000 ферохром
ML16 720270000 феромолiбден
ML16 720291000 феротитан
ML10 840991000 ланцюги привiднi
ML10 840991000 сальник
ML10 840991000 маслянки
ML9 840991000 карбюратор
ML10 841290500 корпус
ML10 841290500 штуцер
ML10 841290500 блоки управлiння
ML10 841290500 цилiндри
ML10 841290900 пневмогiдроакумулятор
ML10 841391900 сильфони
ML6 871000000 свiтильники
ML6 871000000 бачок
ML6 871000000 прилади
ML6 871000000 агрегати запалювання
ML6 871000000 тахометр
ML6 871000000 вироби радiотехнiчнi
14312536 ДП "Завод iменi
Малишева", м. Харкiв
ML5 901310000 вироби з iндивiдуальними запасними частинами, iнструментом, приналежностями
ML10 902000900 вироби
14308894 Харкiвське державне
авiацiйне виробниче
пiдприємство
ML8.e.28 320890910 розчинники на основi синтетичних полiмерiв
МL8.е.23 390730000 смола епоксидна
ML8.e.13 391190100 продукти конденсацiйнi
14309847 ВАТ "Вовчанський
агрегатний завод",
Харкiвська область
ML9.b.3 841221910 розподiльник
ML10.e 841319900 насоси рiдиннi з витратомiрами або без них
ML10.e 841360410 насоси рiдиннi з витратомiрами або без них, iншi гiдравлiчнi силовi
ML10.e 841360490 насоси рiдиннi
ML10.e 841360590 насоси рiдиннi з витратомiрами або без них
ML10.e 841381900 насоси рiдиннi з витратомiрами або без них
ML9.b.2 850110990 електромеханiзм
ML9.b.2 850120100 електродвигуни
ML9.b.2 850131900 електродвигуни
14309847 ВАТ "Вовчанський
агрегатний завод",
Харкiвська область
ML9.b.2 850134100 двигуни для цивiльної авiацiї та генератори електричнi
ML19.e 854800000 електромеханiзм
ML10.b 880330100 частини лiтальних апаратiв, крани, клапани
ML10.b 880330900 частини лiтальних апаратiв
ML10.d 903281900 сигналiзатор
14310052 ДП "Харкiвський
машинобудiвний завод
"ФЕД"
ML10.c 841191900 привiд-генератори
ML10.c 841191900 автомати дозування палива
ML10.c 841191900 насоси-регулятори
ML10.c 841191900 насоси-датчики
ML10.b 880330900 станцiї насоснi
14315552 Харкiвська
науково-виробнича
корпорацiя державних
пiдприємств "ФЕД"
ML10.b 840910000 електрокрани
ML10.e 840910100 електрокрани
ML10.e 840910900 шланги з'єднувальнi
ML10.e 840910900 перетворювачi
ML10.e 840910900 клапан зворотний
ML10.e 840910900 радiатори автомобiльнi
ML10.e 840910900 радiатори авiацiйнi
ML10.c 841191900 привiд-генератори
ML10.c 841191900 автомати дозування палива
ML10.c 841191900 насоси-регулятори
14315552 Харкiвська
науково-виробнича
корпорацiя державних
пiдприємств "ФЕД"
ML10.c 841191900 насоси-датчики
ML10.e 841319900 насоси рiдиннi з витратомiрами або без них
ML10.b 841330910 насоси
ML10.e 841381900 насоси рiдиннi з витратомiрами або без них
ML10.e 880320900 литво магнiєве
ML10.c 880330900 механiзми виконавчi
ML10.b 880330900 механiзми виконавчi
ML10.b 880390990 частини лiтальних апаратiв, зазначених у позицiях 8101-8802
ML10.b 903281900 сигналiзатор
14311011 ВО "Новатор",
м.Хмельницький
ML15.e 852990990 блоки
ML15.e 852990990 прилади
ML15.e 852990990 частини апаратури радiолокацiї, радiонавiгацiї
ML15.e 852990990 джерела живлення
ML15.e 852990990 блоки
ML15.e 903120000 прилади
14312329 ДП "Науково-виробничий
комплекс "Фотоприлад", м.Черкаси
ML15.e 853500000 вироби
14312358 Київський державний
завод "Буревiсник"
ML9.e 852610900 вироби "Монолiт-ТЕ"
ML9.e 852990700 вироби "Карат-К"
14309669 ВО "Київприлад" ML11.e 854041000 магнiтрон
ML11.e 854042000 вироби
ML11.e 854160000 резонатори кварцовi
ML11.e 854320000 вироби
ML11.e 854380900 вироби
ML11.e 854390900 вироби
ML10.b 880330100 автомати
ML11.e 910690100 годинники
14307529 Авiацiйний
науково-технiчний
комплекс iменi
Антонова, м. Київ
ML7.b.2 293100900 продукти
ML8.e.42 390730000 смола епоксидна
14310520 ДП "Завод Арсенал",
м. Київ
ML4 854140990 датчики Холла - складова частина
ML5.a 930590100 штир
ML4 930690100 корпус - складова частина
14312134 Науково-виробничий
комплекс
"Електронприлад", м.
Київ
ML10 880330100 блоки
14308776 Державне КБ "ЛУЧ", м.
Київ
ML4.b 903190900 перетворювачi
ML4.b 903190900 частини вимiрювальних приладiв, насадка
ML4.b 903190900 апаратура
ML4.a 930690100 вироби
24102142 Київський
приладобудiвний завод
електронного
машинобудування i
зв'язку
ML11.b 852910390 антени
ML11.b 852910390 пiдсилювачi
21665301 ЗАТ "Аура" ДАХК
"Артем", м. Київ
ML5 854390900 генератори сигналiв
ML5 854390900 iмiтатор
ML5 854390900 апаратура
ML5 854390900 апаратура електронна
ML4 930690100 вироби
ML4 930690100 гiдропривiд
07705790 ДП "Севастопольське
авiацiйне
пiдприємство"
ML10.e 841350300 гiдрозамки
ML10.b 841370910 насоси
ML10.b 880310900 втулка
ML10.b 880310900 лопать
ML10.b 880310900 автомати перекосу
ML10.b 880320900 колеса
ML10.b 880330900 крани
ML10.b 880330900 вимикачi
07705790 ДП "Севастопольське
авiацiйне
пiдприємство"
ML10.b 880330900 системи автоматичнi рульовi

 

Мiнiстр
Кабiнету Мiнiстрiв України

А. ТОЛСТОУХОВ
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.