Документ скасований: Постанова КМУ № 1493 від 29.09.2000

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 24 червня 1999 р. N 1112


Про деякi питання митного оформлення пально-мастильних матерiалiв

     З метою полiпшення забезпечення галузей нацiональної економiки пально-мастильними матерiалами Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Державнiй митнiй службi разом iз Державною податковою адмiнiстрацiєю у триденний термiн встановити порядок декларування пально-мастильних матерiалiв за кодами згiдно з ТН ЗЕД 2710 00 330, 2710 00 350, 2710 00 610, 2710 00 650, 2710 00 690, що iмпортуються, а також виробленi в Українi з нафти, поставленої на давальницьких умовах, i реалiзуються в Українi, передбачивши митне оформлення зазначеного товару iз сплатою податку на додану вартiсть та акцизного збору (векселедержатель - податкова iнспекцiя), а також ввiзного мита (векселедержатель - митний орган) шляхом видачi простих векселiв iз строком погашення 60 днiв, авальованих одним iз банкiв України, перелiк яких додається.

     2. Ця постанова набирає чинностi з дня пiдписання.

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 24 червня 1999 р. N 1112

ПЕРЕЛIК
банкiв України, до яких рекомендується звертатися для авалювання векселiв, що видаються з метою митного оформлення пально-мастильних матерiалiв

     Промiнвестбанк

     Комерцiйний банк "Приватбанк"

     Укрексiмбанк

     Укрсоцбанк

     Акцiонерний поштово-пенсiйний банк "Аваль"

     Перший Український мiжнародний банк

     Український кредитний банк

     Акцiонерний комерцiйний банк "Надра"

     Акцiонерний комерцiйний iнновацiйний банк "Укрсиббанк"

     Акцiонерний комерцiйний банк "Кредит-Днiпро"

     Акцiонерне товариство "ВАБанк"

     Акцiонерний комерцiйний банк "МТ-банк"

     Акцiонерний комерцiйний банк "Правекс-Банк"

     Акцiонерний банк "Автозазбанк"

     Акцiонерний комерцiйний "Морський транспортний банк"

     Акцiонерний комерцiйний "Укргазпромбанк"

     Акцiонерний комерцiйний банк "Донбiржбанк"

     Акцiонерне товариство "Захiдноукраїнський комерцiйний банк"

     Донецький акцiонерно-комерцiйний мiський банк

     Схiдноукраїнський енергетичний банк "Мегабанк"

     Акцiонерний банк "АЖIО"

     Акцiонерний комерцiйний банк "Зевс"

     Акцiонерне товариство "Кредит Лiоне Україна"

     Акцiонерний комерцiйний банк "Сосьєте Женераль Україна"

     Комерцiйний банк "Фiнанси та кредит"

     Кредитно-фiнансова спiлка "Експобанк"

Мiнiстр
Кабiнету Мiнiстрiв України
А. ТОЛСТОУХОВ
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.