Документ скасований: Постанова КМУ № 1099 від 25.08.2004

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Київ

вiд 18 червня 1999 р.

N 580-р


     1. Для збiльшення обсягiв експорту товарiв вiтчизняних пiдприємств та забезпечення надходження в Україну iноземної валюти прийняти пропозицiю Мiнагропрому, погоджену з Мiнфiном, Мiнекономiки, Мiнтрансом, Державною податковою адмiнiстрацiєю, Держмитслужбою i Мiн'юстом, про використання схеми, за якою спирт етиловий, що реалiзується спиртовими заводами Мiнагропрому нерезидентам без сплати податку на додану вартiсть i акцизного збору (за умови надходження валютних коштiв вiд нерезидентiв), переробляється цими спиртовими заводами на давальницьких умовах на iншi види продукцiї, крiм алкогольних напоїв.

     2. Митне оформлення продукцiї, виготовленої iз спирту етилового, здiйснювати за умови супроводження таких вантажiв пiд час їх вивезення автомобiльним транспортом - пiдроздiлами митної варти, залiзничним транспортом - пiдроздiлами воєнiзованої охорони Укрзалiзницi чи надання замовником (нерезидентом) фiнансової гарантiї у формi грошової застави в розмiрi всiх податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв), обчислених у порядку, встановленому для оподаткування цiєї продукцiї у разi реалiзацiї на територiї України.

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Iнд. 22
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.