ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

01.07.99 р. N 10/1-1967-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо доповнення до листа Держмитслужби вiд 29.09.98 N 11/1-10240

     Для використання в оперативнiй роботi повiдомляємо, що Перелiк пiдприємств, якi, в разi ввезення на митну територiю України окремих видiв товарiв, на якi поширюються вимоги постанови Кабiнету Мiнiстрiв Укрїни вiд 02.04.98 N 419, при оформленнi попередньої вантажної митної декларацiї (ПД) не вносять платежi та не надають до митницi фiнансову гарантiю, визначений Мiнпромполiтики та узгоджений Держмитслужбою (надiсланий до митниць листом Держмитслужби вiд 29.09.98 N 11/1-10240), доповнюється ЗАТ "Виробничо-торгова швейна фiрма "Дана" (м.Київ).

Заступник Голови Служби I.Соболь
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.