ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

02.07.99 р. N 13/1-1995-ЕП

 

Начальникам митних органiв
Головним бухгалтерам


     Державна митна служба України повiдомляє, що постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 червня 1999 року N 1034 затверджено Порядок справляння зборiв у пунктах пропуску через державний кордон. Ця постанова набирає чинностi з дня її опублiкування.

     Звертаємо Вашу увагу, що координацiю дiяльностi державних контрольних органiв iз справляння зборiв у пунктах пропуску через державний кордон покладено на Державну митну службу. Справляння єдиного збору здiйснюється за ставками, визначеними у додатках до вищезазначеної постанови (1-4).

     Справляння єдиного збору здiйснюється за єдиним платiжним документом - унiфiкованою митною квитанцiєю МД-1 за формою та згiдно з порядком її застосування, затвердженим Державною митною службою.

     Зарахування сум єдиного збору здiйснюється у порядку встановленому для митних платежiв, через рахунки Державної митної служби з подальшим спрямуванням коштiв за призначенням.

Голова Служби Ю.П.Соловков
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.