Документ скасований: Постанова КМУ № 120 від 24.01.2000

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

06.07.99 р. N 09/1- 2028 - ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

     До вiдома та керiвництва в роботi надсилаємо текст постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 червня 1999 року N 995 "Про призупинення дiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 травня 1999 року N 863".

Начальник Управлiння
Органiзацiї митного контролю
О.Бiльчук

 

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 9 червня 1999 р. N 995

Про призупинення дiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 травня 1999 р. N 863

     Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Призупинити дiю постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 травня 1999 р. N 863 "Про затвердження Порядку перетинання державного кордону України вiйськовослужбовцями, вiйськовими кораблями (суднами) i лiтальними апаратами Чорноморського флоту Росiйської Федерацiї, який перебуває на територiї України".

     2. Мiнiстерству закордонних справ, Мiнiстерству оборони, Мiнiстерству транспорту, Державному комiтетовi у справах охорони державного кордону провести додатковi консультацiї з компетентними органами Росiйської Федерацiї щодо умов перетинання державного кордону України вiйськовослужбовцями, вiйськовими кораблями (суднами) i лiтальними апаратами Чорноморського флоту Росiйської Федерацiї, який перебуває на територiї України.

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Iнд. 39
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.