ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

26.02.2003 N 11/4-09-2840-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Про митне оформлення поїзда комбiнованого транспорту "Вiкiнг"

     З метою започаткування регулярного руху поїзда комбiнованого транспорту (контрейлерного) "Вiкiнг" та повного його завантаження, на митнiй територiї України визначенi залiзничнi станцiї (ст. Лiски у зонi дiяльностi Київської регiональної митницi та ст. Iллiчiвськ-Поромна у зонi дiяльностi Чорноморської регiональної митницi) де здiйснюються завантаження контрейлерiв у митному режимi експорту та розвантаження у митному режимi iмпорту та транзиту.

     Перемiщення поїзда через митний кордон України у митному режимi iмпорту здiйснюється без надання попереднього повiдомлення i контроль за доставкою поїзда до станцiї призначення проводиться згiдно з провiзною вiдомiстю, у якiй зазначаються номери контрейлерiв та залiзничних платформ.

     Контроль за доставкою контрейлерiв пiсля закiнчення залiзничної частини перевезення вiд Чорноморської (ст. Iллiчiвськ-Поромна) та Київської (ст. Лiски) регiональних митниць до митниць призначення здiйснюється з наданням попереднiх декларацiй та попереднiх повiдомлень.

     Пiд час митного оформлення попереднiх декларацiй та попереднiх повiдомлень для ввезення в Україну товарiв поїздом комбiнованого транспорту (контрейлерним) необхiдно зазначати митницю на кордонi Чорноморську або Київську в залежностi на яку станцiю будуть доставленi контрейлери (автотранспортнi засоби).

     З метою уникнення затримок контрейлерiв на цих станцiях, посадовим особам митниць необхiдно звернути особливу увагу на зазначення такої iнформацiї у попереднiх декларацiях та попереднiх повiдомленнях i надавати вiдповiднi роз'яснення суб'єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

Заступник Голови Служби П.Пашко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.