ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

09.07.99 р. N 16/1-2094-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

Про доведення Указу Президента України вiд 28.06.99 N 757/99

     Доводимо до вiдома Указ Президента України вiд 28 червня 1999 року N 757/99 "Про пiдтримку фармацевтичної промисловостi".

     Повiдомляємо також, що положення статтi 1 зазначеного Указу Президента України стосується контрактiв, умови яких передбачають розрахунки у грошовiй формi.

Додаток : копiя Указу Президента України вiд 28.06.99 N 757/99 на 1 аркушi (тiльки в паперовому видi).

Заступник Голови Служби О.Шейко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.