ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi транспортнi засоби та шини до них"

     Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Внести до Закону України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi транспортнi засоби та шини до них" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 32, ст.151) такi змiни:

     1. Статтю 4 викласти в такiй редакцiї:

     "4. Звiльнити до 1 сiчня 2007 року вiд обкладення акцизним збором обороти з реалiзацiї легкових, вантажно-пасажирських автомобiлiв i мотоциклiв, що виробляються українськими пiдприємствами усiх форм власностi. Пiльги, передбаченi цiєю статтею, поширюються на обороти з реалiзацiї транспортних засобiв, що виробляються на українських пiдприємствах з iмпортних та вироблених в Українi комплектуючих, за умови виробництва не менше 1000 штук автомобiлiв i 1000 штук мотоциклiв на рiк, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     2. Доповнити Закон статтею 6 такого змiсту:

     "6. Звiльнити до 1 сiчня 2000 року вiд обкладення акцизним збором обороти з реалiзацiї шин пневматичних гумових для легкових автомобiлiв (код 40.11 10000), що виробляються українськими пiдприємствами усiх форм власностi. Пiльги, передбаченi цiєю статтею, поширюються на обороти з реалiзацiї вказаних шин, вироблених на українських пiдприємствах, за умови виробництва не менше 100000 шин на рiк у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л КУЧМА
м. Київ,
12 червня 1997 року 
N 340/97-ВР 

(Газета "Урядовий Кур'єр" N 122 вiд 8 липня 1997р.)

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.