ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

22.04.2003р. N 11/2-10-6232-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць
Копiя: Начальнику Iнформацiйно - аналiтичного митного управлiння
Шуляку В.П.


Про рiшення ДСЕКУ

     З метою структурування iнформацiї про мiжнароднi передачi товарiв, що контролюються в галузi експортного контролю, Державною службою експортного контролю України прийнято рiшення (лист ДСЕКУ вiд 04.03.02 N 3/3-590) про те, що у кожному випадку, якщо йдеться про "товари вiйськового призначення" чи "товари подвiйного використання", у графi "Найменування i повний опис товару" дозвiльних документiв Держекспортконтролю зазначатиметься їх абревiатура вiдповiдно: "ТВП" або "ТПВ" (ТВП - скорочення вiд "товари вiйськового призначення", ТПВ - скорочення вiд "товари подвiйного використання").

     У разi, якщо державний експортний контроль здiйснюється стосовно товарiв, яких в нацiональних контрольних Списках немає (наприклад, якщо такi товари ввозяться на територiю України з наданням мiжнародного iмпортного сертифiката на вимогу держави-експортера, чи коли експорт або тимчасове вивезення таких товарiв за межi України здiйснюється до держав, стосовно яких резолюцiями РБ ООН, iнших мiжнародних органiзацiй, членом яких є Україна, чи нацiональним законодавством установлене повне або часткове ембарго на постачання таких товарiв тощо ), у дозвiльних документах ДСЕКУ скорочення "ТВП" або "ТПВ" будуть вiдсутнi.

     Враховуючи викладене, з метою формування статистичних даних щодо митного оформлення товарiв, якi контролюються в галузi експортного контролю, необхiдно забезпечити внесення до графи 31 вантажної митної декларацiї перед кожним найменуванням товару скорочення "ТВП" або "ТПВ", що вiдповiдає вказаному у дозволi/висновку ДСЕКУ.

     Слiд зазначити, що в разi вiдсутностi вищевказаної абревiатури в дозвiльних документах до вантажної митної декларацiї дана iнформацiя не заноситься.

Перший заступник Голови Служби О. Єгоров
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.