ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до статтi 333 Кримiнального кодексу України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Статтю 333 Кримiнального кодексу України викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 333. Порушення порядку здiйснення мiжнародних передач товарiв, що пiдлягають державному експортному контролю

     1. Порушення встановленого порядку здiйснення мiжнародних передач товарiв, що пiдлягають державному експортному контролю, -

     карається штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.

     2. Те саме дiяння, вчинене повторно або органiзованою групою, -

     карається обмеженням волi на строк до п'яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
3 квiтня 2003 року
N 668-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.