ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Кримiнального та Кримiнально-процесуального кодексiв України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Кримiнального та Кримiнально-процесуального кодексiв України такi змiни:

     1. У Кримiнальному кодексi України:

     1) статтю 228 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 228. Примушування до антиконкурентних узгоджених дiй

     1. Примушування до антиконкурентних узгоджених дiй, якi забороненi законом про захист економiчної конкуренцiї, шляхом насильства чи заподiяння матерiальної шкоди або погрози застосування насильства чи заподiяння такої шкоди -

     карається позбавленням волi на строк вiд трьох до семи рокiв.

     2. Тi самi дiї, вчиненi органiзованою групою або особою, ранiше судимою за злочин, передбачений цiєю статтею, -

     караються позбавленням волi на строк вiд семи до дванадцяти рокiв";

     2) статтю 230 виключити.

     2. У частинi першiй статтi 112 Кримiнально-процесуального кодексу України цифри "230" виключити.

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
3 квiтня 2003 року
N 669-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.