Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про прикордонно-митний контроль на державному кордонi України з Республiкою Бєларусь i Росiйської Федерацiї

     З метою органiзацiї прикордонно-митного контролю на державному кордонi України з Республiкою Бєларусь i Росiйською Федерацiєю:

     1. Кабiнету Мiнiстрiв України вжити заходiв щодо органiзацiї в установленому порядку прикордонно-митного контролю на державному кордонi України з Республiкою Бєларусь i Росiйською Федерацiєю.

     Представникам Президента України в областях i районах України, що межують з Республiкою Бєларусь i Росiйською Федерацiєю сприяти Державному комiтету у справах охорони державного кордону України i Державному митному комiтету України в органiзацiї прикордонної та митної служб.

     2. Державному комiтету у справах охорони державного кордону України i Державному митному комiтету України внести в установленому порядку пропозицiї щодо збiльшення чисельностi вiйськовослужбовцiв i працiвникiв митниць для укомплектування новостворених пiдроздiлiв Прикордонних вiйськ i митних установ.

     3. Мiнiстерству закордонних справ України проiнформувати вiдповiднi органи Республiки Бєларусь i Росiйської Федерацiї про встановлення прикордонно-митного контролю на державному кордонi України з цими державами.

Президент України Л.КРАВЧУК

м. Київ,
12 жовтня 1992 року
N 160/92-рп

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.