ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

Про порядок введення в дiю Закону України "Про оборону України"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Ввести в дiю Закон України "Про оборону України" з моменту його прийняття.

     2. Доручити Кабiнету Мiнiстрiв України:

     розробити i затвердити Положення про мобiлiзацiйну пiдготовку народного господарства України;

     розробити проект Закону України про правовий режим воєнного стану i внести його на розгляд Верховної Ради України;

     вирiшити питання щодо органiзацiї українського наукового центру з проблем нацiональної безпеки i оборони.

Голова Верховної Ради України I.ПЛЮЩ

м. Київ,
6 грудня 1991 року
N 1933-XII

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.