КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
Київ

вiд 2 сiчня 1992 р. N 3


Питання Державного комiтету у справах охорони державного кордону України

Iз змiнами, внесеними згiдно з Постановами КМ
N 48 вiд 26.01.93
N 1925 вiд 17.12.2002

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

(Пункт 1 втратив чиннiсть на пiдставi Постанови КМ N 48 вiд 26.01.93)

     2. Установити, що Державний комiтет у справах охорони державного кордону України є правонаступником колишнього Управлiння вiйськ Захiдного прикордонного округу КДБ СРСР.

     3. Установити граничну чисельнiсть працiвникiв апарату Державного комiтету у справах охорони державного кордону України в кiлькостi 600 одиниць, у тому числi - 501 вiйськовослужбовець.

     Мiнiстерству фiнансiв України профiнансувати у 1992 роцi витрати на утримання апарату Державного комiтету у справах охорони державного кордону України за рахунок асигнувань, передбачених у державному бюджетi на утримання Прикордонних вiйськ України.

     4. Дозволити Державному комiтетовi у справах охорони державного кордону України мати чотирьох заступникiв голови Комiтету - Командуючого Прикордонними вiйськами України, у тому числi одного першого.

(Пункт 4 в редакцiї Постанови КМ N 48 вiд 26.01.93, iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 1925 вiд 17.12.2002)

 

Прем'єр-мiнiстр України В.ФОКIН
Державний секретар Кабiнету Мiнiстрiв України В.ПЄХОТА

Iнд. 29

(Положення про Державний комiтет у справах охорони державного кордону України втратило чиннiсть на пiдставi Постанови КМ N 48 вiд 26.01.93)
(Перелiк граничних вiйськових звань керiвного складу Держкомкордону України втратив чиннiсть на пiдставi Постанови КМ N 48 вiд 26.01.93)
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.