ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

13.07.99 р. N 09/1-2131-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     До вiдома та керiвництва в роботi надсилаємо текст постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 червня 1999 року N 1107 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 липня 1998 року N 1024".

Додаток: на 1 арк.

Начальник Управлiння
Органiзацiї митного контролю
О.Бiльчук
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.