ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

вiд 11.04.97 р. N 16-1120-13/11-2691

 

Акцiонерному товариству вiдкритого типу "Iнтер-Торг"
290040, м. Львiв,
вул. Городоцька, 359
Державнiй податковiй адмiнiстрацiї в Львiвськiй областi


Щодо реалiзацiї готової продукцiї, виготовленої на давальницьких умовах

     Державна податкова адмiнiстрацiя України розглянула Ваш лист вiд 18.03.97 N 10/210 i, керуючись чинним податковим законодавством, не знаходить пiдстав для застосування до оборотiв з реалiзацiї товарiв (продукцiї), виготовлених на давальницьких умовах, порядку оподаткування податком на додану вартiсть згiдно з п. 3 ст. 3 та п. 4 ст. 4 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.92 р. N 14-92 "Про податок на додану вартiсть", як в торговельнiй дiяльностi.

     При реалiзацiї готової продукцiї, виготовленої на давальницьких умовах, слiд керуватися п. 1 ст. 3 та п. п.1, 2 ст. 4 зазначеного Декрету.

Заступник Голови О. I. Шитря
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.