ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ У СПРАВАХ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

23.05.2003 N 306/351


Про посилення заходiв на приднiстровськiй дiлянцi українсько-молдовського кордону

     Вiдповiдно до Протоколу мiж Державною митною службою України i митним департаментом Республiки Молдова "Про взаємне визнання товаротранспортних, комерцiйних i митних документiв та митних забезпечень", який набирає чинностi 25 травня 2003 року, та з метою уникнення можливих наслiдкiв негативного характеру, пов'язаних iз забороною пропуску на митну територiю України товарiв i транспортних засобiв, оформлених без застосування митних забезпечень Республiки Молдова, введених з 1 вересня 2001 року, протидiї активiзацiї спроб їх незаконного перемiщення на приднiстровськiй дiлянцi українсько-молдовського кордону наказуємо:

     1. Командувачу вiйськ Пiвденного напряму Прикордонних вiйськ України, начальнику Чорноморської регiональних митницi проаналiзувати можливi негативнi наслiдки заборони пропуску на митну територiю України товарiв i транспортних засобiв, оформлених без застосування митних забезпечень Республiки Молдова, введених з 1 вересня 2001 року, в приднiстровському регiонi Республiки Молдови та прикордонних районах України i спланувати заходи з нарощування зусиль щодо охорони державного кордону i протидiї контрабандi та порушенню митних правил.

     2. З метою оперативного вiдстеження та реагування на змiни обстановки, iнiцiювати перед Одеською обласною державною адмiнiстрацiєю створення пiд її егiдою обласного штабу iз залученням представникiв мiсцевих органiв влади, Прикордонних вiйськ, Держмитслужби, СБУ, МВС, МНС, а також створити оперативнi групи iз залученням представникiв мiсцевих органiв влади, митних органiв, пiдроздiлiв МВС, СБУ на Кучурганському, Красноокнянському, Кодимському та Болганському напрямках. Бути у готовностi забезпечити дiї оперативної групи Держкомiтету та Держмислужби в н.п. Роздiльна.

     Вiд Держмитслужби до оперативного штабу включити: начальника Чорноморської регiональної митницi Токарчука О.Й., до районних оперативних груп - начальника Котовської митницi - Устименка I.I. та начальника Роздiльнянської митницi Трифонова О.О.

     3. Провести тренування iз залученням спiвробiтникiв правоохоронних та контрольних органiв i служб з вiдпрацюванням дiй при створеннi мешканцями Приднiстров'я конфлiктних ситуацiй або проведення дiй провокацiйного характеру.

     4. З метою уникнення накопичення транспортних засобiв, що прямують в Україну, перед i в пунктах пропуску через державний кордон опрацювати та внести змiни до технологiчних схем пропуску осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна через державний кордон, якими передбачити попередню перевiрку прикордонно-митними нарядами безпосередньо на лiнiї державного кордону наявностi товаротранспортних, комерцiйних й митних документiв, оформлених iз застосуванням митних забезпечень Республiки Молдова, введених в обiг з 1 вересня 2001 року.

     5. Начальникам митниць запровадити на свiтлий час доби з 8.00 25 травня 2003 року до особливого розпорядження здiйснення митного контролю у пунктах пропуску для мiсцевого сполучення.

     6. Спiльно з дирекцiєю Одеської залiзницi опрацювати механiзм порядку повернення непропущених на митну територiю України вантажних вагонiв з Республiки Молдова. У пунктах пропуску "Тимкове - залiзнична станцiя", "Кучурган - залiзнична станцiя" органiзувати спiльне вивчення товаротранспортних документiв у вантажопередавальної контори залiзничної станцiї, вантажi, якi прямують з територiї Приднiстров'я, без вiдповiдного митного забезпечення за рiшенням митницi не приймати.

     7. З метою недопущення перемiщення поза межами пунктiв пропуску товарiв, предметiв та транспортних засобiв, створити спiльнi мобiльнi оперативнi групи з представникiв прикордонних загонiв та митних органiв.

     8. Про змiни обстановки доповiдати за напрямами пiдпорядкування о 7.00 та 19.00., у разi ускладнення обстановки - негайно.

Голова Державного комiтету - Командувач Прикордонних вiйськ України генерал-полковник М.М.Литвин
Голова Державної митної служби України дiйсний державний радник митної служби М.М.Каленський
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.