ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

30.05.2003р. N 11/4-16-8345-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць
Начальнику Iнформацiйно-аналiтичного митного управлiння


Щодо контролю за правильнiстю заповнення граф ВМД

     З метою посилення контролю за правильнiстю заповнення граф ВМД повiдомляємо, що з 10.06.03 запроваджується автоматизований контроль за правильнiстю заповнення окремих граф ВМД при митному оформленнi товарiв, що ввозяться в Україну з наданням пiльг в оподаткуваннi на пiдставi положень мiждержавних Угод про вiльну торгiвлю.

     Алгоритм здiйснення контролю наведено у додатку до цього листа.

     У зв'язку з цим начальнику IАМУ забезпечити внесення вiдповiдних змiн до програмного забезпечення за допомогою якого здiйснюється автоматизований контроль за правильнiстю заповнення граф ВМД при введеннi електронних копiй ВМД до центральної бази даних Держмитслужби з метою забезпечення здiйснення жорсткого контролю за наведеним алгоритмом.

    Додатки: 1. Алгоритм на 1 аркушi.
2. Перелiк країн вiльної торгiвлi на 1 аркушi.

 

Заступник Голови Служби П.Пашко

 

Додаток 1

Алгоритм контролю за правильнiстю заповнення першого пiдроздiлу граф 36, 34, 11, 15 та 15а ВМД при наданнi пiльг на пiдставi Угод про вiльну торгiвлю

     У випадку зазначення у першому пiдроздiлi графи 36 коду преференцiї "65" здiйснюється перевiрка наявностi у графi 34 коду країни з перелiку, наведеного у додатку 2 до цiєї записки.

     Пiсля цього перевiряється вiдповiднiсть кодiв країни вiдправлення (графа 15а), її назви (графа 15) та торговельної країни (графа 11) кодам та назвам країн, згiдно з перелiком, наведеним у додатку 2 до цiєї записки.

     У випадку невiдповiдностi коду країни з графи 34, 11, 15 та 15а перелiку, електронна копiя ВМД, заповнена при оформленнi iмпорту будь-якого товару, не приймається Центральної бази даних Держмитслужби та вiдсилається до митницi оформлення для внесення виправлень.

 

Додаток 2
Код країни Назва країни
31 Азербайджан
51 Вiрменiя
112 Бiлорусь
233 Естонiя
268 Грузiя
398 Казахстан
417 Киргизстан
428 Латвiя
440 Литва
498 Молдова
643 Росiя
795 Туркменистан
860 Узбекистан
762 Таджикистан
807 Македонiя
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.