КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Київ

вiд 16 липня 1999 р. N 686-р


     Мiнекобезпеки пiд час справляння зборiв за здiйснення екологiчного контролю великих партiй вугiлля, що iмпортується з певного родовища для потреб теплових електростанцiй i має сталу й однорiдну фiзико-хiмiчну структуру, великою партiєю вугiлля вважати фiксований обсяг, який протягом мiсяця надходить в межах одного контракту на адресу одного вантажоодержувача вiд одного вантажовiдправника.

Перший
вiце-прем'єр-мiнiстр України
В. КУРАТЧЕНКО
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.